1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Będzie łatwiej o upadłość konsumencką?

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką?

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką?

Osoby, które popadły w poważne tarapaty finansowe i nie są w stanie uregulować swoich zadłużeń na czas, mogą ubiegać się o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje właśnie zmiany dotyczące tego rodzaju upadłości. Czy będzie łatwiej ją uzyskać i czy planowane zmiany rzeczywiście będą korzystne dla zadłużonych?

Niespłacona pożyczka w BIK

Skutki nieuregulowanych pożyczek mogą być różne. Najczęściej dłużnicy trafiają do szeregu rejestrów, w których figurują jako niewiarygodni klienci. Negatywny wpis w BIK, KRD czy ERIF mogą skutecznie zablokować możliwość korzystania nie tylko z innych finansowych zobowiązań, ale również z usług codziennego użytku, jak telefon komórkowy na abonament czy telewizja kablowa. Jednak najtrudniejszą sytuacją jest takie, kiedy niespłacona pożyczka trafiła do komornika. Wówczas spłata należności jest egzekwowana z osiąganych przez dłużnika dochodów. I chociaż komornik nie może zabrać całej miesięcznej wypłaty, to egzekucja komornicza jest dość problematyczna i obciążająca. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej i rozłożenie spłaty należnych zobowiązań na dogodne raty.

Polityka drugiej szansy

Ze względu na fakt, że dłużnicy coraz częściej korzystają z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do upowszechnienia tzw. polityki drugiej szansy. Jej celem jest umorzenie zadłużeń jak największej grupie dłużników, aby ci mogli zacząć żyć na nowo. Po co to wszystko? Otóż każda osoba, która odzyskuje zdolność finansową i osiąga legalne dochody, odprowadza podatki do budżetu państwa, a tym samym przekłada się na wzrost PKB. Nie dziwi fakt, że osoby borykające się z egzekucjami komorniczymi, często zatajają swoje źródła dochodu (np. pracując nielegalnie). Takie działanie negatywnie wpływa nie tylko na egzekucję zadłużenia, ale również na poziom PKB. Dlatego też rząd chce dać drugą szansę jak największej liczbie osób poprzez wprowadzenie zasadniczej zmiany w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Umyślne długi też umorzone

Obecnie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może ubiegać się osoba, której zadłużenie powstało w wyniku jej umyślnego działania bądź zaniedbania. Oznacza to, że tzw. fraudzi, którzy już w momencie zaciągania pożyczki bez zaświadczeń nie mieli zamiaru jej zwrócić, również będą mogli ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z jednej strony jest to dość pozytywna zmiana, gdyż znacznie poszerza grono osób, które będą mogły skorzystać z tego rodzaju upadłości. Poza tym sąd w pierwszej kolejności będzie ogłaszał upadłość, a dopiero później badał jej przyczyny. Jednak zliberalizowanie przepisów dotyczących prawa ubiegania się o upadłość konsumencką, niosą ze sobą również inne, równie ważne konsekwencje.

Dłuższy okres spłaty

Proponowane zmiany wiążą się również ze znacznym wydłużeniem terminu spłaty zobowiązań. Warto pamiętać, że jeśli wartość zlicytowanego majątku nie pokryje wszystkich zaległości, sąd ustala harmonogram spłaty pozostałej części zadłużenia. Zaproponowane zmiany wydłużają ten okres z 3 do 4-8 lat. Termin spłaty będzie zależny od stopnia przyczynienia się dłużnika do powstania zaległości. Wydłużenie okresu spłaty może przełożyć się negatywnie na prawa dłużnika do zarządzania posiadanym majątkiem.

Nowy majątek bez ochrony

Warto też pamiętać, że zgodnie z przepisami, jeśli w trakcie spłaty pozostałych zobowiązań sytuacja finansowa dłużnika ulegnie znacznej poprawie, to sąd może zasądzić zwiększenie wysokości spłacanych rat. Tym samym, jeśli osoba zadłużona w okresie spłaty pozostałych zobowiązań otrzyma spadek bądź wygra w Lotto, to będzie zmuszony do podzielenia się majątkiem z wierzycielami.

Ograniczenie w rozporządzaniu majątkiem

Prawo upadłościowe określa również, że w momencie spłaty zadłużeń przez osobę, która osiągnęła upadłość konsumencką, ta nie może w pełni swobodnie dysponować swoim majątkiem. Oznacza to, że chcąc np. sprzedać jego część na poczet posiadanych zaległości, dłużnik musi uzyskać zgodę sądu na takową sprzedaż. I chociaż teoretycznie osoba z drugą szansą może zarządzać swoim majątkiem, to sposób, w jaki to robi, jest nadzorowany przez sąd i wierzycieli.

Korzystać czy nie korzystać?

Część przedstawionych powyżej zmian to tylko propozycje, które są obecnie weryfikowane przez rząd. Nawet jeśli zostaną wprowadzone, to są sytuacje, w których ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie naprawdę korzystne. Pożyczki oddłużeniowe nie są remedium na wszystkie zadłużenia. Czasem mogą okazać się zbyt małe, aby móc skutecznie uporać się z wierzycielami. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być naprawdę jedynym sposobem na skuteczne poradzenie sobie z długami. Zamiast uciekać przed wierzycielami i komornikami, warto przemyśleć to rozwiązanie. A kiedy już uda się uzyskać drugą szansę, warto ją rozsądnie wykorzystać i nie popełniać tych samych błędów dotyczących nierozważnego zaciągania finansowych zobowiązań.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments