1. MoneyStore.pl >
 2. Pytania i odpowiedzi >
 3. Chcesz wziąć chwilówkę online? Sprawdź, co to jest BIG

Chcesz wziąć chwilówkę online? Sprawdź, co to jest BIG

Firmy pożyczkowe działające online często reklamują się jako te oferujące gotówkę od ręki i bez żadnych zbędnych formalności. Czasem możemy jednak spotkać się z groźnie brzmiącym sformułowaniem “rejestry dłużników”. Czym one właściwie są i do czego służą? Jakie jeszcze instytucje są powołane do gromadzenia danych o kredyto- i pożyczkobiorcach. To właśnie będziemy wyjaśniać w naszym artykule, zapraszamy do lektury!

Najpierw był BIK, czyli lista aktualnych zobowiązań

Po zmianie ustroju, wejściu na rynek bankowy nowych podmiotów dość szybko zauważono, że jest potrzeba wymiany informacji na temat swoich klientów, zwłaszcza tych nierzetelnych. Tworzone różnego rodzaju “czarne listy” nie były jednak zarządzane w należyty sposób – brakowało choćby uaktualnień danych.

Pierwszym krokiem było powołanie przez Związek Banków Polskich oraz podmioty niezrzeszone Biura Informacji Kredytowej. BIK ma rejestrować wszystkie bieżące zobowiązania danego klienta (osób fizycznych i prawnych, czyli na przykład firm i stowarzyszeń). Chodzi przede wszystkim o to, by w jednym czasie nie udzielać jednej osobie wielu kredytów i pożyczek.

Aktualna lista zobowiązań ma ograniczać przypadki wyłudzeń pieniędzy od banków i innych instytucji finansowych. To jest też korzystne dla nierozważnych podmiotów, które bez ograniczeń wpadłyby w nadmierne zadłużenie, nie biorąc pod uwagę konsekwencji tego działania.

BIK rejestruje jednak nie tylko zobowiązania, ale również ewentualne opóźnienia w spłacie. Nie są odnotowywane wszystkie poślizgi, ale tylko te powyżej 30 dni od wyznaczonego terminu spłaty. Opóźnieniom przypisywane są różne kategorie w zależności od tego, czy do spłaty doszło, czy jest prowadzone windykacja, czy też może sprawa trafiła już do egzekucji komorniczej. Kategorie odpowiadają zatem ciężarowi “grzechu” zadłużonego podmiotu.

Informacje o braku terminowej spłaty są upubliczniane instytucjom finansowym przez okres 3 lat. potem są archiwizowane i w zanonimizowanej wersji używane do celów statystycznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ BIK na zamówienie na przykład kredytodawcy wykonuje również scoring kredytowy danego wnioskodawcy.

BIK a scoring kredytowy

Duża liczba danych zgromadzonych w BIKu pozwala na przeprowadzania dokładnych analiz statystycznych. Wykorzystywane jest to często przez kredytodawców, by określić jakie jest ryzyko braku spłaty zobowiązania przez dany podmiot.

Scoring kredytowy jest właśnie punktową miarą tego ryzyka – im wyższa liczba punktów, tym ryzyko jest niższe. Ocena jest wynikiem działania złożonego algorytmu. Bierze on pod uwagę zarówno indywidualną sytuację finansową kredytobiorcy oraz jego cechy, jak i zachowanie grupy mu podobnej.

Grupa odniesienia jest bardzo ważna w tej analizie. Wykazuje bowiem, że sam wiek wnioskodawcy może mieć wpływ na to, czy decyzja będzie pozytywna. Młodsze osoby podchodzą dość lekkomyślnie do swoich zobowiązań, dlatego niektórzy pożyczkodawcy (na przykład Vivus lub Filarum) ustanawiają dolne kryterium wiekowe – najczęściej na 21 lat.

Biura Informacji Gospodarczej – po co powstały?

Dostęp do danych BIKu jest płatny dla podmiotów, które do niego zaglądają, by prześwietlić swoich klientów. Dodatkowo dane tam umieszczane dotyczą informacji sektora bankowego, a nie z branży pożyczek online lub na przykład telekomunikacyjnej. By ukrócić ten monopol, wypełnić lukę na rynku i dodać nowe informacje powstały Biura Informacji Gospodarczej.

Obecnie mamy na rynku pięć działających biur informacji gospodarczej:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Dłużników BIG,
 • ERIF Biuro Informacji Kredytowej,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Wszystkie one zaciągają dane z dwóch źródeł: BIKu i informacji przesyłanych przez podmioty współpracujące. Wszystkie biura są konkurencyjne względem siebie, stąd bardzo duży nacisk jest na to, by informacje były jak najbardziej rzetelne i aktualne.

Zachętą do współpracy może być na przykład wystawianie przez BIGi certyfikatów, które mają potwierdzić rzetelność podmiotu jako płatnika i brak negatywnych wpisów o nim.

BIG – kto tam zagląda?

Dostęp do danych zgromadzonych przez biura jest możliwy nie tylko dla podmiotów gospodarczych. Może tam zajrzeć dosłownie każdy. Należy jednak rozróżnić dwa rodzaje zadających pytania:

 • Osoby prywatne, czyli konsumenci,
 • Osoby prawne, czyli przedsiębiorcy.

Warto wiedzieć, że jako konsumenci mamy prawo do sprawdzenia dowolnego przedsiębiorcy. Nie możemy natomiast sprawdzać innych konsumentów, a jedynie raz na pewien okres otrzymywać raport na swój temat. Pozwala to kontrolować informacje o nas i ewentualne trudność w zaciągnięciu zobowiązania.

Przedsiębiorcy mogą natomiast sprawdzać natomiast siebie nawzajem bez ograniczeń. Na to by mogli sprawdzić konsumenta, potrzebują jego zgody. Dlatego właśnie wielu pożyczkodawców (na przykład Wonga, NetCredit) wymaga, by podczas składania wniosku wyrazić zgodę na weryfikację w rejestrach dłużników.

Warto jednak pamiętać, że informacje w BIG nie muszą być negatywne. Gromadzone są również pozytywne komentarze na temat pozytywnej współpracy stron. Pomaga to budować tak zwaną pozytywną historię kredytową.

Kto może napisać negatywną opinię w BIG?

W przypadku tego rodzaju biur do umieszczenia negatywnej oceny wymagany jest stosowny dokument. Chodzi tutaj o tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności (razem daje to tytuł wykonawczy) wydany przez właściwy sąd rejonowy. Jest to dokument stwierdzający kto jest winnym, a kto wierzycielem oraz określa treść długu (skąd się on wziął, na przykład z braku terminowej spłaty pożyczki).

Powyższe rozwiązanie pomaga uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorstwo celowo wystawiałoby negatywne opinie konkurencji i obniżając zaufanie do niej. BIG nie ma być narzędziem do oszczerstw, a pomocą w ocenie wiarygodności strony transakcji.

Negatywny wpis – co oznacza dla pożyczkobiorcy?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta, ponieważ wszystko zależy od tego, kto zadaje pytanie. Firmy pożyczkowe często kierują zapytania do biur informacji gospodarczych. Negatywny wpis nie oznacza jednak, że pożyczka nie zostanie udzielona. Ważne jest kiedy wpis został dokonany, jakie było opóźnienie w spłacie i jaka była treść długu.

Bycie w rejestrze nierzetelnych płatników utrudnia wzięcie nie tylko pożyczki lub kredytu. Problem może również pojawić się wtedy, gdy chcemy podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny, internetowy) lub sprzedaż ze spłatą ratalną.

BIG i BIK – jak wygenerować raport na swój temat?

Chociaż biura zgromadziły już olbrzymie ilości danych, to nie mają w swojej ewidencji jeszcze wszystkich osób. Takie dobrowolne rejestracje zyskuje się dwoma drogami:

 • zachętą do kontrolowania swojego wizerunku jako rzetelnego płatnika,
 • ostrzeżeniem, że ktoś wysłał zapytanie o weryfikację naszego numeru PESEL.

Proponowane są nam bezpłatne konta i właśnie za ich pomocą możemy sprawdzać, jaką mamy historię kredytową oraz scoring kredytowy. Monitorować możemy również zapytania na nasz temat i w razie jakiś wątpliwości szybko zgłosić wyłudzenie danych policji.

Takie działania sprawią również, że rejestry dłużników przestają być postrzegane jako wrogie. Pozytywne oceny mogą na przykład służyć do negocjowania lepszych warunków kredytowych. Generalnie jednak ich największym plusem jest zwiększanie poczucia odpowiedzialności wśród płatników.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments