1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Co może komornik?

Co może komornik?

Co może komornik?

Pożyczyłeś pieniądze i nie jesteś w stanie spłacić zobowiązania? A może już twoja pożyczka trafiła do komornika i obawiasz się o swój majątek? Na co może pozwolić sobie komornik? Czego nie może zagarnąć na rzecz prowadzonej egzekucji?

Kiedy sprawa trafia do komornika?

Ryzyko wszczęcia egzekucji komorniczej rośnie wraz z czasem zwlekania w uregulowaniu zobowiązania. Nawet najmniejsza pożyczka online na dowód, jeśli nie została uregulowana, może być przedmiotem takiej egzekucji. Jednak aby do tego doszło, w pierwszej kolejności wierzyciel musi podjąć odpowiednie kroki. Przede wszystkim może zastosować windykację przedsądową, w którą zaangażowane są najczęściej zewnętrzne firmy windykacyjne. Jeśli jednak ta nie przyniesie rezultatu, sprawa musi być skierowana do sądu. Wówczas ten wydaje tytuł wykonawczy, na podstawie którego może działać komornik. W taki sposób może być egzekwowany każdy dług. Bez względu na to, czy dotyczy on pożyczki bez zaświadczeń, czy niespłaconego kredytu bankowego.

Decyzja wierzyciela

Egzekucja komornicza może objąć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości dłużnika. Do tych pierwszych należą pojazdy czy sprzęt RTV/AGD należący do zadłużonego. Nieruchomościami zaś są nie tylko budynki czy mieszkania, ale również działki. Jednak to, co będzie podlegało egzekucji, zależy jedynie od decyzji wierzyciela. Ten, składając wniosek do komornika, wskazuje czy egzekucja długu ma objąć jedynie dochody dłużnika, czy również inne składniki jego majątku. Komornik nie może samodzielnie decydować o zakresie prowadzonej egzekucji. Jeśli wierzyciel wskaże jedynie dochody i konto bankowe zadłużonego jako źródło egzekucji, nie może ona dotknąć pozostałego majątku.

Najczęściej pensja

Najczęściej przedmiotem komorniczych egzekucji są dochody osiągane przez dłużnika. Jednak – wbrew pozorom – komornik nie zawsze może zająć jej całość. Najważniejszą kwestią jest stosunek pracy dłużnika. W przypadku umowy o pracę na pełen etat egzekucja komornicza może objąć aż połowę zarobków. Jednak warto tu wspomnieć o kwocie wolnej od egzekucji, która wynosi obecnie 1530 zł (tzw. najniższa krajowa). Ww. kwoty komornik nie może zająć, co jest dobrą wiadomością dla osób zarabiających wyłącznie tzw. podstawę.

Całość wynagrodzenia przy umowach cywilno-prawnych

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w momencie, kiedy dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenie czy umowy o dzieło). Wówczas egzekucji podlega całość wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z tytułu takiej umowy są jedynym dochodem dłużnika. Wtedy możliwe jest potraktowanie takiej umowy identycznie jak umowy o pracę. Jednak aby to było możliwe, osoba zadłużona musi udowodnić, że rzeczywiście jest to jego jedyne źródło utrzymania. Poza tym, aby umowa zlecenie była potraktowana na podobnych zasadach jak tradycyjna umowa o pracę, dłużnik musi wskazać, że jego praca ma charakter stały (świadczona jest od dłuższego czasu u jednego pracodawcy). Dowody należy przedstawić komornikowi. Jeśli ten jednak nie da wiary, można zaskarżyć go do sądu.

Świadczenia emerytalne

Egzekucja komornicza może objąć również świadczenia emerytalne. Wówczas zajęciu podlega wyłącznie 25% minimalnej emerytury/renty. Zakładając, że minimalna emerytura wynosi 1000 zł, to do komornika może trafić wyłącznie ¼ tej kwoty, tj. 250 zł. Jeszcze niższą kwotę może zająć w przypadku świadczenia rentowego z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wówczas komornikowi przysługuje wyłącznie 187,40 zł.

Egzekucja z oszczędności

Komornik może również sięgnąć po oszczędności dłużnika gromadzone na koncie bankowym czy lokatach. W tym przypadku również obowiązuje kwota zwolniona od zajęcia komorniczego na poziomie 75% najniższego wynagrodzenia brutto (obecnie: 1575 zł). Jednak powyższy limit nie dotyczy zadłużeń alimentacyjnych. W przypadku egzekucji z rachunków bankowych istotnym problemem jest brak możliwości identyfikacji przez komornika źródeł wpływu, a tym samym możliwość zajęcia świadczeń, które tak naprawdę nie podlegają zajęciu komorniczemu (np. alimentów). Więcej na ten temat poniżej.

Zwrot nadpłaty podatku

Osoby osiągające dochody muszą co roku złożyć zeznanie podatkowe. W przypadku nadpłaty podatku podatnikowi należy się jego zwrot. Ten też może podlegać zajęciu komorniczemu. Wystarczy, że komornik skontaktuje się w tym celu z właściwym dla dłużnika urzędem skarbowym. Wówczas zwracana kwota nie trafi na konto dłużnika, lecz komornika.

Komornik a bezrobotny

A czy od osoby bezrobotnej otrzymującej zasiłek również może być wyegzekwowany dług? Teoretycznie tak, gdyż komornik kategoryzuje otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych na takich samych zasadach, jak dochody z tytułu umowy o pracę. Jednak w grę wchodzi tutaj również kwota wolna od zajęcia komorniczego, o której pisaliśmy wcześniej. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi maksymalnie 997,40 zł brutto, a zatem nie przekracza najniższej krajowej. Dlatego też nie podlega zajęciu komorniczemu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy świadczenie wpływa bezpośrednio na konto dłużnika. Wówczas komornik, który nie jest w stanie zidentyfikować źródła wpływu, może zająć również te środki.

Alimenty zwolnione z egzekucji

Środkami, jakich nie może zająć komornik, są alimenty. Jednak w tym przypadku również w grę wchodzi otrzymywanie ich na konto bankowe. Wówczas komornik, nie wiedząc, że dane pieniądze są właśnie z alimentów, również może je zająć. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest otwarcie dziecku oddzielnego konta bankowego, na które będą przekazywane świadczenia alimentacyjne. Wówczas komornik nie będzie miał możliwości ich zablokowania.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments