1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Co zmienia nowelizacja ustawy antylichwiarskiej?

Co zmienia nowelizacja ustawy antylichwiarskiej?

ustawa antylichwiarska - projekt

18 czerwca 2019 roku rząd przyjął projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Wprowadza ona zmiany dotyczące kredytu konsumenckiego, które mają za zadanie ograniczyć pozaodsetkowe koszty pożyczek oferowanych przez firmy pożyczkowe. Co dokładnie zmienia nowelizacja ustawy antylichwiarskiej? Jak to wpłynie na rynek pożyczek? O tym w poniższym artykule.

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej – co zmienia?

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej, według rządu, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, a także zapobieganie nadużywaniu pozycji firm pożyczkowych wobec słabszych od nich konsumentów. Przede wszystkim przewiduje ona obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, a także wprowadzenie kary więzienia i limitu przy egzekucji z nieruchomości. Co więcej, ma zostać wprowadzony nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego

Przed nowelizacją ustawy, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego wynosiła 55 proc. w skali roku. Składały się one z 25 proc. kosztów niezależnych od okresu kredytowania oraz 30 proc. kosztów uzależnionych od okresu kredytowania. Po nowelizacji ich limit ma wynieść 20 proc. w tym 10 proc. kosztów niezależnych od okresu kredytowania i 10 proc. kosztów uzależnionych od okresu kredytowania. Można zauważyć, że limit ten zmniejszono aż o 35 proc. Natomiast pierwotna wersja projektu przewidywała zmianę maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów z 55 proc na 45 proc., czyli zmniejszenie limitu tylko o 10 proc.

Limit w wysokości 20 proc. obowiązuje nie tylko instytucje pożyczkowe, ale także banki, SKOK-i oraz pośredników kredytowych. Nowe ograniczenia obejmują m.in. krótkoterminowe pożyczki online udzielane na mniejsze kwoty, co może oznaczać znaczące zmniejszenie rentowności ich udzielania przez pożyczkodawców.

Według ustawodawcy, zmiana ta nie powinna budzić sprzeciwu, dlatego że pożyczkodawca powinien uzyskiwać wynagrodzenie z oprocentowania pożyczki, a nie z jej dodatkowych opłat, marż czy prowizji. Koszty te nie powinny przewyższać rzeczywistych kosztów ponoszonych przez instytucję udzielającą pożyczki. Przedstawiciele Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, podkreślają jednak, że rentowność sektora już dziś jest niska i wynosi ok. 3%. Dalsze ograniczenia mogą doprowadzić do jego upadku.

Kara więzienia i limit przy egzekucji z nieruchomości

Zmiana ustawy przewiduje również karę więzienia do 3 lat za udzielanie pożyczek na lichwiarskim procencie. Lichwą jest udzielanie nieetycznych pożyczek, które mają zawyżone odsetki lub inne opłaty, co prowadzi do nieuczciwego wzbogacenia się pożyczkodawcy.

Został również ustalony limit przy egzekucji z nieruchomości na poziomie 5 proc. wartości mieszkania. Oznacza to, że egzekucja komornicza możliwa jest tylko wtedy, gdy zadłużenie przekracza 5 proc. wartości mieszkania. Ma to zapobiec odbieraniu mieszkań i domów osobom, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wartości. Został również wprowadzony zakaz przewłaszczania nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki.

Jak zmiana ustawy wpłynie na rynek pożyczkowy?

Przedstawione zmiany w projekcie nowej ustawy antylichwiarskiej wzbudziły niepokój instytucji pożyczkowych. Dla firm pozabankowych może to oznaczać spadek rentowności w ich działalności, a w niektórych przypadkach może prowadzić do ich upadku bądź przejęcia przez większe instytucje. Ważnym aspektem jest to, że firmy pożyczkowe nie pozyskują kapitału tak jak banki, w formie depozytów. W dużej części ich kapitał pochodzi z zewnętrznych źródeł, co wiąże się ze znacznymi kosztami.

Zarobek firm pożyczkowych na udzielaniu krótkoterminowych chwilówek jest niewielki, gdyż zarabiają one na kosztach ich udzielenia, czyli marży, opłatach i ubezpieczeniach. Dlatego też nie powinniśmy się dziwić, że instytucje pozabankowe sprzeciwiły się zmianie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, które zostały obniżone o 35 proc. (z poziomu 55 proc. na 20 proc.). Prowadzi to do dużo mniejszych zysków uzyskanych na udzielaniu pożyczek przez pożyczkodawców, którzy będą musieli w inny sposób odrobić straty. W pewnych przypadkach ich działalność może stać się nieopłacalna.

Ustawa antylichwiarska wpłynie na rozwój szarej strefy?

Warto zaznaczyć, że firmy pożyczkowe często udzielają pożyczek klientom, którzy niosą za sobą wysokie ryzyko braku spłaty zobowiązania. Związane jest to z tym że osoby te zostały ocenione przez bank lub SKOK jako niezdolne do spłaty zadłużenia. Zazwyczaj znajdują się one w trudnej sytuacji materialnej, a więc szukają innej możliwości pożyczenia pieniędzy, co w wielu przypadkach prowadzi do wpadnięcia w spiralę długów.

Według Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych projekt ustawy likwiduje podaż, a nie reguluje popytu, gdyż jest to likwidacja legalnego i nadzorowanego rynku pożyczkowego, z którego korzysta 3 mln osób rocznie. Wobec tego projekt ustawy może przynieść sprzeczne wyniki z jego celami, takie jak rozwój pożyczek bezumownych w szarej strefie i lombardach, czy próby obchodzenia limitu.

Skutki nowelizacji ustawy antylichwiarskiej mogą być daleko idące. Instytucje pozabankowe mogą wycofać ze swojej oferty wszystkie nierentowne pożyczki, co doprowadzi do znacznego ich ograniczenia na rynku, a zatem braku rozwoju branży pożyczkowej. Ponadto wiele pożyczkobiorców zostanie pozbawionych możliwości finansowania zewnętrznego.

Eksperci uważają, że nawet tak rozbudowana ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z lichwą. Należy zauważyć, że pokrzywdzeni w tej sytuacji to nie tylko firmy pożyczkowe, lecz również pożyczkobiorcy, którym ograniczy się możliwości pozyskania pieniędzy. Mogą oni szukać alternatywnych możliwości ich pozyskania, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju szarej strefy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments