1. MoneyStore.pl
  2. >
  3. Creditstar – opinie i informacje

Creditstar – opinie i informacje

Creditstar logo
Creditstar – opinie i informacje
Ocena: 3.6 (ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creditstar Poland
Siedziba firmy: ul. Emilii Plater 53 - Warsaw Financial Centre, Warszawa
E-mail: info@creditstar.pl
WWW: www.creditstar.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 51 53
Godziny pracy: Pn. - Nd. 09:00 - 20:00
NIP: 5213656885
REGON: 146912819
KRS: 0000479212

Creditstar to instytucja pozabankowa zajmująca się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek na bardzo elastycznych i wygodnych dla klienta zasadach. Poza atrakcyjnymi warunkami pożyczek, firma zapewnia wysoką jakość usług, działając w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo klientów. Krótki czas rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki oraz ograniczone formalności to prawdziwy znak rozpoznawczy produktów finansowych oferowanych przez Creditstar. Przyjrzymy się im nieco bliżej.

Zasady pożyczek

Firma Creditstar udziela krótkoterminowych pożyczek każdemu, kto potrzebuje szybkiego wsparcia finansowego. Cały proces opiera się na prostych i przejrzystych zasadach. Klient na każdym jego etapie jest na bieżąco informowany o przebiegu procedur, jak również o ewentualnych trudnościach w ich zakończeniu. Każdy aspekt pożyczki przez cały czas pozostaje do jego wglądu. Nie ma mowy o żadnych ukrytych kosztach czy dodatkowych opłatach, które pojawiają się nie wiadomo skąd, znacznie zwiększając ostateczną kwotę pożyczki, jaką należy zwrócić pożyczkobiorcy po wygaśnięciu umowy. Przed złożeniem wniosku, przy pomocy praktycznego kalkulatora pożyczek, który dostępny jest na stronie internetowej Creditstar.pl, możemy sprawdzić, ile będzie kosztować nasza pożyczka. Znając całkowity koszt zobowiązania oraz jego warunki, możemy podjąć świadomą decyzję, unikając w ten sposób niepotrzebnego ryzyka.

Maksymalna kwota pożyczki i okres jej spłaty

Maksymalna wysokość kwoty, jaką możemy pożyczyć, jest uwarunkowana tym, czy jest to nasza pierwsza pożyczka od Creditstar czy już któraś z kolei. Jeśli, korzystając z usług firmy, pożyczamy pieniądze po raz pierwszy, wówczas maksymalna kwota, którą możemy pożyczyć wynosi 1500 zł. Jeżeli jednak składamy wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki, kwota ta może sięgnąć nawet 5000 zł. Pożyczka udzielana jest na okres od 5 do 90 dni. Na 10 dni przed wyznaczonym w umowie czasem spłaty klient zostaje powiadomiony za pośrednictwem wiadomości SMS o zbliżającym się terminie. Dzięki temu może uregulować swoje zobowiązanie, unikając w ten sposób nieprzyjemnych konsekwencji związanych z ewentualnymi opóźnieniami w spłacie pożyczonej sumy wraz z jej całkowitym kosztem. Przez cały czas datę upływającego terminu można sprawdzać logując się do konta użytkownika. Ponadto firma Creditstar dopuszcza możliwość przedterminowej spłaty zobowiązania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak pożyczać?

Aby skorzystać po raz pierwszy z pożyczki, należy się zarejestrować w serwisie Creditstar.pl, tworząc w ten sposób indywidualne konto klienta. Sam proces jego utworzenia jest jednocześnie wstępną procedurą składania wniosku o przyznanie pożyczki. Ten prosty zabieg pozwala uniknąć konieczności ponownego uzupełniania swoich danych oraz związanego z tym niepotrzebnego wysiłku i poświęcania wolnego czasu. W każdej chwili składania wniosku można zweryfikować swoje dane i w razie konieczności wprowadzić stosowne zmiany.

Utworzenie konta i rozpoczęcie procedury składania wniosku łącznie zajmuje nie więcej niż 10 minut. We wniosku, poza podstawowymi danymi, należy podać wysokość kwoty, jaką zamierzamy pożyczyć, jak również interesujący, dogodny dla nas termin spłaty. Kolejnym krokiem jest pozytywna weryfikacja klienta. W tym celu pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu na symboliczną kwotę 0,01 zł, który dla pożyczkodawcy stanowi potwierdzenie tożsamości potencjalnego klienta. Creditstar wymaga od pożyczkobiorców podania źródeł swojego dochodu. Dzięki temu pożyczkodawca może dokonać oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Wszystkie dane powierzane firmie Creditstar podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującą zasadą i są przechowywane w sposób zupełnie bezpieczny dla klienta. Prawidłowo uzupełniony wniosek należy następnie zatwierdzić celem rozpoczęcia jego rozpatrywania. Zdarza się, że z klientem ubiegającym się o przyznanie pożyczki kontaktuje się przedstawiciel firmy, by uzyskać od pożyczkobiorcy dodatkowe informacje, czy też wyjaśnić ewentualne nieścisłości i nieprawidłowości. Jeżeli złożony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wówczas na konto klienta pożyczkodawca przelewa właściwą kwotę. Zazwyczaj czas oczekiwania na przelanie pożyczonych środków trawa nie dłużej niż kwadrans, choć może on ulec wydłużeniu, co jest uzależnione od rodzaju banku, w którym pożyczkodawca posiada indywidualny rachunek wskazany we wniosku.

Zaciąganie kolejnej pożyczki zajmuje jeszcze mniej czasu. Aby pozyskać dodatkowe środki, należy (używając wybranego wcześniej loginu i hasła) zalogować się do swojego konta, a następnie złożyć wniosek, ponownie zaznaczając na nim wysokość kwoty, którą chcemy pożyczyć. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której nasze poprzednie zobowiązania finansowe względem Creditstar zostały uregulowane. Po jego zatwierdzeniu, podobnie jak w przypadku pierwszej pożyczki, następuje proces rozpatrywania wniosku.

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu pożyczki, także w tym przypadku z potencjalnym pożyczkobiorcą może skontaktować się przedstawiciel firmy celem uzupełnienia wymaganych informacji. Ze względu na politykę firmy związaną z odpowiedzialnym udzieleniem pożyczek, firma Creditstar nie gwarantuje zaakceptowania wniosku o przyznanie kolejnej pożyczki tylko dlatego, że dany klient korzystał wcześniej z jej usług. Jeżeli podczas rozpatrywania wniosku pożyczkodawca dokona negatywnej oceny zdolności kredytowej klienta, wówczas może on nie otrzymać kolejnej pożyczki.

Kryteria dla pożyczkobiorców

Od potencjalnego pożyczkobiorcy firma Creditstar wymaga wykazania stałego źródła dochodu, będącego potwierdzeniem wypłacalności klienta. Poza tym, aby ubiegać się o przyznanie pożyczki, należy mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualny dowód osobisty oraz adres stałego zamieszkania na terytorium Polski. Konieczne jest także posiadanie aktywnego telefonu komórkowego, służącego do bezpośredniego kontaktu pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Warunkiem przyznania pożyczki jest uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej.

Zanim złożysz wniosek

Nieterminowa spłata zobowiązania lub jego całkowity brak oczywiście skutkują konsekwencjami finansowymi w postaci naliczania dodatkowych kosztów, takich jak odsetki (ich wysokość jest zgodna z zapisem Kodeksu Cywilnego). Ponadto firma może podjąć dalsze kroki mające na celu wyegzekwowanie stosownej kwoty. Należy do nich między innymi wpis do BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej, a w dalszej kolejności przekazanie czynności windykacyjnych osobom trzecim. Aby uniknąć takich sytuacji, przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki trzeba dokładnie zapoznać się z jej warunkami, przeanalizować zapisy zawarte w umowie o jej przyznanie, jak również rozważyć zasadność jej zaciągnięcia. W przypadku przewidywanych trudności w terminowej spłacie pożyczonej sumy wraz z jej całkowitym kosztem należy jak najszybciej skontaktować się z biurem obsługi klienta i ustalić najlepsze wyjście z tej trudnej sytuacji.

Opinie o Creditstar