1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na upoważnienie?

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na upoważnienie?

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na upoważnienie?

Wiele osób korzysta z możliwości ustanowienia pełnomocnika do rachunku bankowego. W ten sposób w niektórych sytuacjach z konta w banku pełnomocnicy mogą wypłacać pieniądze w imieniu posiadacza rachunku bankowego. Po takie rozwiązanie najczęściej sięgają osoby starsze oraz niepełnosprawne, którym wychodzenie z domu sprawia trudność. Udostępnienie środków osobom postronnym może jednak budzić pewne obawy. Jakie prawa ma pełnomocnik? Czy może zaciągnąć pożyczkę na upoważnienie?

Czym jest pełnomocnictwo, a czym upoważnienie?

Wiele osób stosuje oba pojęcia zamiennie. Nic dziwnego. Zarówno pełnomocnictwo, jak i upoważnienie pozwala osobie trzeciej na reprezentowanie kogoś i występowanie w jego imieniu. Występują jednak pewne różnice w tej terminologii.

Upoważnienie upoważnia do wykonania danej czynności w zastępstwie osoby upoważniającej. Pełnomocnictwo zaś wykorzystywane jest do wyrażania woli decydenta. Dla przykładu do odbioru korespondencji wystarczy wystawić upoważnienie. W przypadku konieczności reprezentowania w sądzie lub zawarcia umowy w naszym imieniu konieczne jest pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo do konta bankowego umożliwia dokonanie wielu czynności. Można je ustanowić na czas określony lub też na stałe. W przypadku konkretnego czasu może być to określenie np. upoważnienie pełnomocnika do jednej wypłaty z rachunku w odgórnie ustalonej wysokości.

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na nasz rachunek bankowy?

Bez względu na to, jakie upoważnienie zostało wydane osobie trzeciej, nie ma ona możliwości wykonywania wszystkich czynności związanych z rachunkiem bankowym. Wyjątkiem są kredyty odnawialne, które przypisywane są do rachunku bankowego. Pełnomocnictwo nie upoważnia jednak do zaciągnięcia pożyczki w imieniu innej osoby.

Rachunek bankowy jest jednym z wymagań, które firmy pożyczkowe udzielające pożyczek online stawiają przed swoimi klientami. W takim razie zasadne jest pytanie, czy posiadając pełnomocnictwo do konta bankowego osoby trzeciej, można zaciągnąć w jej imieniu pożyczkę? W żadnym razie. Pożyczkodawcy wymagają, aby rachunek bankowy był osobisty. Nie może być to konto firmowe ani współdzielone ze współwłaścicielem. Podczas wnioskowania o pożyczkę należy także podać dane z dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości osoby starającej się o wsparcie finansowe.

Niektóre firmy pozabankowe mają w swej ofercie pożyczki bez konta bankowego. Podmioty te jednak stosują zupełnie odmienną metodę weryfikacji. Jest to czek GIRO, który umożliwia wypłacenie pieniędzy w punkcie pocztowym. Aby jednak otrzymać takie wsparcie, konieczne jest okazanie dowodu osobistego i czeku GIRO, który otrzymujemy w postaci kodu SMS. Tego typu pożyczki ma w swej ofercie m.in. SuperGrosz oraz Aasa.

Pełnomocnik a długi

Pełnomocnictwo bankowe chroni obie strony przed wzajemnymi długami. Dlatego też, jeżeli osoba trzecia posiada upoważnienie do naszego konta bankowego, a my zaciągniemy pożyczkę, której nie spłacimy, pełnomocnik nie będzie w żaden sposób odpowiadał za nasze długi. Nie będzie też musiał obawiać się wizyty komornika.

Działa to w obie strony. W przypadku, gdy pełnomocnik zaciągnie pożyczkę, której nie spłaci, środki na naszym koncie bankowym są w pełni bezpieczne. O ile świadomie nie udzielimy mu upoważnienia na wypłacenie danej kwoty z konta, a ten spłaci za pobrane pieniądze swoje zobowiązania. Warto zaznaczyć, iż posiadanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego nie czyni osoby trzeciej właścicielem zgromadzonych na koncie środków pieniężnych.

Jak można upoważnić osobę trzecią do rachunku bankowego?

Upoważnienie do rachunku bankowego powinno być przygotowane w formie pisemnej. Właściciel konta może je złożyć osobiście w placówce instytucji lub też wysłać listem poleconym. Wymagane jest potwierdzenie autentyczności podpisu pełnomocnika na upoważnieniu, np. w obecności notariusza lub pracownika banku. Banki udostępniają gotowe wzory upoważnień.

W upoważnieniu do rachunku bankowego powinny znaleźć się następujące informacje:

  1. dane właściciela konta bankowego (imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego),
  2. dane osoby, która ma zostać pełnomocnikiem (te same dane: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego),
  3. zakres udzielanego pełnomocnictwa,
  4. podpisy obu stron.

Pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ma nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. W niektórych przypadkach może być to także osoba, która ukończyła 13. rok życia. Obcokrajowiec, aby zostać pełnomocnikiem, musi mieć status rezydenta.

Pełnomocnictwo do konta bankowego może okazać się bardzo pomocne w przypadku śmierci. Wydanie upoważnienia na wypadek śmierci pozwala pełnomocnikowi na wypłacenie pieniędzy z konta osoby zmarłej. Środki te nie są uznawane za część majątku. Tego typu upoważnienie mogą otrzymać wyłącznie małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki lub rodzeństwo. Należy także zaznaczyć, iż maksymalna kwota, którą otrzyma najbliższa rodzina, nie może być większa niż wysokość dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments