1. MoneyStore.pl >
 2. Aktualności >
 3. Długi komornicze – jak z nich wyjść?

Długi komornicze – jak z nich wyjść?

Długi komornicze - jak z nich wyjść?

Egzekucja komornicza przez większość z nas kojarzona jest jako sytuacja patowa, bez wyjścia. Pożyczkobiorcy, którzy spóźniają się z regulowaniem swoich zobowiązań w terminie, muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później najprawdopodobniej nieuniknione będzie spotkanie z komornikiem. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeżeli zadłużenie jest już przedmiotem postępowania egzekucyjnego, dłużnik nadal może wyjść ze swoich długów. Nieregulowanie zobowiązań oraz zajęcie komornicze dzieli pewien okres. W wielu przypadkach nie dochodzi nawet do zajęcia, ponieważ sprawę udaje się wyjaśnić wcześniej.

Czy warto negocjować z pożyczkodawcą? Czy wyjście z długów komorniczych jest w ogóle możliwe? Jak tego dokonać? Postaramy się przybliżyć te kwestie w dzisiejszym artykule.

Przebieg windykacji komorniczej

Brak spłaty pożyczki w terminie skutkuje tym, że firma pożyczkowa ma prawo rozpocząć wewnętrzne czynności weryfikacyjne, a także obciążyć pożyczkobiorcę odsetkami za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań. Pożyczkodawca początkowo wysyła monity w postaci wiadomości tekstowych SMS, e-maili oraz listów poleconych, a także kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie.

Jeżeli te działania nie przynoszą efektów, sprawa może zostać przekazana do zewnętrznej firmy windykacyjnej. W przypadku gdy również i jej nie uda się wyegzekwować spłaty zobowiązania, sprawa może trafić do sądu. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku wierzyciela, zostanie wydany tzw. tytuł egzekucyjny. Opatrzony klauzulą wykonalności tytuł egzekucyjny jest podstawą do rozpoczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Co może zająć komornik? A czego nie?

Komornik, który wykonuje czynności egzekucyjne, może zająć m.in.:

 • wynagrodzenie dłużnika,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,
 • ruchomości (np. sprzęt RTV i AGD, samochody, komputery, wyposażenie mieszkania),
 • nieruchomości (np. dom, mieszkanie, działkę, garaż),
 • emeryturę i rentę.

Nie może jednak zająć m.in.:

 • alimentów,
 • świadczeń rodzinnych (np. środków pozyskanych z Programu 500+, dodatków rodzinnych),
 • niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego (np. pościeli, odzieży),
 • zapasów opału i żywności,
 • przedmiotów niezbędnych do nauki oraz wykonywania pracy zarobkowej,
 • produktów leczniczych.

Komornik, który posiada tytuł wykonawczy, ma prawo wejść do mieszkania. Dłużnik jest zobowiązany do wpuszczenia go. Jeżeli odmówi, komornik może skorzystać z pomocy policji, która pomoże mu przeprowadzić rewizję mieszkania. Należy jednak pamiętać, iż komornik nie może pozostawić dłużnika bez środków do życia.

Czy wyjście z długów komorniczych jest w ogóle możliwe?

Wyjście z długów komorniczych jest jak najbardziej możliwe. Aby tego dokonać, nie można unikać odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Złym rozwiązaniem jest nieodbieranie telefonów, a także ignorowanie listów od komornika. W ten sposób żaden dłużnik nie poprawi swojej sytuacji finansowej, wręcz przeciwnie może ją dodatkowo pogorszyć. Wyjście z długów komorniczych wymaga odpowiedniego planu. Konieczne jest również okazanie chęci współpracy.

Wiele dłużników popełnia błąd, próbując negocjować z komornikiem. Komornik jest jedynie wykonawcą tytułu egzekucyjnego. Konieczne jest udanie się bezpośrednio do wierzyciela, ponieważ to on jest głównym podmiotem decydującym w całym procesie. Pożyczkodawcy tak samo, jak i dłużnikowi, zależy na szybkim (a także skutecznym) zakończeniu egzekucji. Chcąc wyjść z długów komorniczych, warto spróbować porozumieć się z wierzycielem. Jednym z rozwiązań jest zaproponowanie mu własnego harmonogramu spłaty zobowiązania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca zgodzi się na zaproponowane przez dłużnika rozwiązanie, a komornik będzie zmuszony wstrzymać egzekucję.

Kwestie prawne dotyczące długów komorniczych

Czy jedynym sposobem na wyjście z długów komorniczych są negocjacje z wierzycielem? A co w przypadku umorzenia postępowania komorniczego?

Postępowanie komornicze może zostać umorzone jedynie w kilku przypadkach i są one ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa. Mowa o:

 1. wszczęciu egzekucji komorniczej przeciwko niewłaściwej osobie,
 2. wszczęciu egzekucji komorniczej bez klauzuli wykonalności,
 3. pozbawieniu tytułu wykonawczego w przypadku, gdy dłużnik zwrócił się do sądu wyższej instancji z zażaleniem i zostało ono uwzględnione.

Dłużnik może również złożyć skargę na czynności komornika. Jednak w tym przypadku muszą istnieć ku temu odpowiednie przesłanki, na przykład brak nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności.

Inne sposoby wyjścia z długów komorniczych

Jednym ze sposobów wyjścia z długów komorniczych jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć konsument, mając jedynie jeden dług, którego nie jest w stanie spłacić. W tym przypadku konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków, które zostały opisane w osobnym artykule.

Innym sposobem może być konsolidacja długów. Niektóre firmy pożyczkowe oferują pożyczki ratalne dla zadłużonych. Warto rozważyć to rozwiązanie, jeżeli chcemy zakończyć swoją przygodę z komornikiem.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
-->