1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Długi małżonka. Kiedy za nie odpowiadasz?

Długi małżonka. Kiedy za nie odpowiadasz?

Długi małżonka. Kiedy za nie odpowiadasz?

Problemy ze spłatą pożyczki mogą spotkać każdego. Czasem wynikają one z lekkomyślności pożyczkobiorcy, a czasem z trudnej sytuacji życiowej, w której nagle się znalazł. Pół biedy, jeśli pożyczkobiorca za powstałe długi odpowiada sam. Może jednak zdarzyć się, że odpowiedzialność za zadłużenie spada na jego współmałżonka.

Brak spłaty pożyczki a odpowiedzialność we dwoje

Wizja spłacania zadłużenia małżonka nie jest wcale miła. Tym bardziej, jeśli zadłużenie zostało zaciągnięte bez wiedzy tej drugiej osoby. Nie we wszystkich przypadkach do wzięcia pożyczki konieczna jest bowiem zgoda współmałżonka. Oznacza to, że mąż czy żona mogą wziąć chwilówkę bez wiedzy swojej połówki. Nie ma w tym nic złego, o ile pożyczkobiorca spłaci zobowiązanie. Problemy mogą pojawić się w sytuacji narastającego zadłużenia i bierności dłużnika wobec powstałych długów. Wówczas do odpowiedzialności za spłatę chwilówki może zostać pociągnięty również współmałżonek dłużnika. Jednak prawo przewiduje kilka sytuacji, w których firma pożyczkowa nie ma prawa egzekwowania spłaty chwilówki od osoby pozostającej w związku małżeńskim z dłużnikiem.

Kluczowa data zadłużenia

Istotną kwestią, szczególnie w przypadku małżeństw z krótkim stażem, jest moment, w którym zostało zaciągnięte zobowiązanie. Jeśli podpisanie umowy pożyczkowej miało miejsce przed zawarciem związku małżeńskiego, za ten dług odpowiada wyłącznie osoba, która zaciągnęła pożyczkę. Pożyczkodawca nie ma prawa egzekwowania spłaty zobowiązania od jego współmałżonka, gdyż w momencie udzielania pożyczki osoby te nie były jeszcze małżeństwem, a tym samym nie posiadały wspólnoty majątkowej.

Intercyza nie pozostawia wątpliwości

Problemy ze spłatą pożyczki przez współmałżonka nie będą miały żadnego wpływu na majątek drugiej osoby, jeśli między małżonkami jest zawarta rozdzielność majątkowa. W takim przypadku każde ze współmałżonków posiada wyłącznie do swojej dyspozycji własne zarobki i składniki majątku. Identycznie sytuacja wygląda z zadłużeniami. Druga strona nie odpowiada za niespłacone pożyczki współmałżonka.

Co ważne, w takiej sytuacji nie ma możliwości w żaden sposób egzekwować od współmałżonka spłaty zadłużenia nawet w przypadku, gdy pożyczka trafiła do komornika. Rozdzielność majątkową warto przemyśleć w kilku sytuacjach. Z pewnością wtedy, kiedy dochody jednego z małżonków są znacznie wyższe niż zarobki drugiej strony.

Nad tym rozwiązaniem warto zastanowić się również w przypadku, kiedy współmałżonek w trakcie małżeństwa wykazuje lekkomyślne podejście do wspólnych finansów. Jeśli np. ma skłonności do zaciągania długów czy gier hazardowych, to ustanowienie rozdzielności majątkowej jest wręcz konieczne.

Inne przypadki braku odpowiedzialności

Będąc w związku małżeńskim, nie odpowiadamy za długi współmałżonka jeszcze w trzech sytuacjach. Pierwszą z nich jest ta, kiedy zaciągający zobowiązanie jest tak naprawdę ubezwłasnowolniony. W takim przypadku tak naprawdę odpowiedzialności za powstałe zadłużenia nie ponosi ani współmałżonek, ani – w wielu przypadkach – sam dłużnik.

Podobna sytuacja ma miejsce w momencie ogłoszenia przez zadłużonego upadłości konsumenckiej. I chociaż ta do niedawna była uważana za akt desperacji, obecnie jest coraz częściej stosowana przez osoby, które nie potrafią sobie poradzić z własnymi zadłużeniami. Odrębnym przypadkiem zwolnienia z odpowiedzialności za zadłużenia współmałżonka jest separacja. W tym przypadku rozdzielność majątkowa jest ustanowiona automatycznie.

Kiedy trzeba spłacić dług…

Powyższe przypadki wskazują sytuacje, kiedy współmałżonek nie jest odpowiedzialny za zadłużenie swojego życiowego partnera. Jednak wiele sytuacji sprawia, że osoby pozostające w związku małżeńskim muszą zmierzyć się z zobowiązaniami drugiej połowy. Długi zostaną uznane za wspólne nawet w sytuacji, kiedy małżonkowie zrezygnują z separacji i na nowo będą mieli wspólnotę majątkową. Jak poradzić sobie z taką sytuacją?

Przede wszystkim próbować negocjować z pożyczkodawcą czy firmą windykacyjną. Uczciwe przedstawienie swojej sytuacji może pomóc w wynegocjowaniu korzystnych warunków spłaty zadłużenia. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być też pożyczki dla zadłużonych. Jednak zaciągając kolejne zobowiązanie na rzecz spłaty poprzedniego (nawet, jeśli jest to dług współmałżonka) wymaga solidnego przemyślenia.

Może lepszym rozwiązaniem będzie konsolidacja chwilówki, która pozwoli połączyć zaległe raty w jedną, wygodną spłatę. Wbrew pozorom sposobów na uporanie się z długami jest sporo. Trzeba tylko chcieć ich poszukać i poważnie podejść do problemu zadłużenia. Nawet, a może szczególnie wtedy, kiedy jest to zadłużenie naszego życiowego partnera. W końcu małżeństwo to związek na dobre i złe. W przypadku zaległych pożyczek dobrze jest się z tym „złem” jak najszybciej uporać.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments