1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Egzekucja komornicza a praca za granicą

Egzekucja komornicza a praca za granicą

Egzekucja komornicza a praca za granicą

Osoby pracujące za granicą, które posiadają długi w Polsce, niejednokrotnie szukają odpowiedzi na pytanie, czy komornik może zająć ich wynagrodzenie za pracę. Jeszcze nie tak dawno mogły w ogóle nie przejmować się swoim polskim zadłużeniem. Ustawa o ściganiu długów na terenie UE wszystko jednak zmieniła.

Dokument pozwolił komornikom oraz innym urzędnikom na egzekwowanie długów od osób, które wykonują pracę poza granicami Polski. Dodatkowo ustalony został poziom zadłużenia, od które ściąganie długu staje się opłacalne. Dłużnicy, których zobowiązanie jest nie większe niż 1500 euro, nie muszą się niczego obawiać. Komornik może rozpocząć egzekucję, dopiero gdy zadłużenie przekroczy powyższą wartość.

Jakie długi mogą być ściągane od dłużników pracujących za granicą?

Nowa ustawa objęła swym zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przedstawiciele różnych państw mogą więc ze sobą współpracować, aby skutecznie wyegzekwować dług o osoby przebywającej za granicą.

Szczególny powód do zmartwień powinny mieć osoby, które mają zadłużenie wobec urzędu skarbowego. W Polsce większość długów ulega przedawnieniu dopiero po 6 latach. Niektóre zobowiązania w ogóle nie ulegają przedawnieniu, przez co mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie. W przypadku długu wobec urzędu skarbowego instytucja może zwrócić się do zagranicznego komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Wymagane jest jednak uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu wraz ze stosownym tytułem wykonawczym.

W przypadku banków oraz firm pożyczkowych także wprowadzono zmiany. Tu jednak procedury są nieco inne i mogą potrwać dłużej. Firmy pożyczkowe mogą sięgnąć po pomoc zagranicznych firm windykacyjnych. Specjaliści, uwzględniając przepisy zagranicznego prawa, będą mogli wyegzekwować spłatę zobowiązania przez dłużnika.

W jaki sposób egzekwowane są długi za granicą?

Warto na samym początku wspomnieć, iż polscy komornicy nie mogą prowadzić egzekucji poza granicami naszego kraju. Mogą ją jednak zlecić innym komornikom świadczącym usługi na terenie danego państwa. Niemniej jednak, aby zagraniczna egzekucja długów mogła być wszczęta w którymkolwiek z krajów UE, konieczne jest uzyskanie wykonalności wyroku polskiego sądu przez kraj, w którym dłużnik przebywa.

Wierzyciel musi złożyć wniosek do sądu okręgowego o przekazanie polskiego orzeczenia sądu do uznania go przez inny, zagraniczny sąd. Orzeczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dopiero wtedy wyrok polskiego sądu może być egzekwowany przez zagranicznego komornika. Procedura ta zazwyczaj nieco trwa, jednak pozwala wierzycielowi odzyskać zaległe należności. Polski dłużnik pracujący poza granicami naszego kraju powinien mieć świadomość, iż zagraniczny komornik może z niego ściągać nie tylko dług, lecz także odsetki i koszty postępowania komorniczego oraz sądowego. W niektórych krajach koszty te mogą być naprawdę wysokie.

Europejski Tytuł Egzekucyjny – czym właściwie jest?

Europejski Tytuł Egzekucyjny nazywany Europejskim Nakazem Zapłaty to dokument, który umożliwia wierzycielowi egzekwowanie długu w krajach Unii Europejskiej bez rozpoczynania kolejnego postępowania sądowego wobec dłużnika. Dokument ten można otrzymać, składając wniosek w sądzie, w którym wydano orzeczenie. Z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do zagranicznego komornika.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowego – czym jest?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ułatwia międzynarodowe dochodzenie wierzytelności dotyczących spraw cywilnych oraz handlowych. Wykorzystywany jest w sprawach transgranicznych, w przypadku gdy rachunek bankowy dłużnika prowadzony jest poza granicami kraju, w którym funkcjonuje wierzyciel. Nakaz obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym umożliwia zabezpieczenie środków, które są zgromadzone na koncie dłużnika. Środki ulegają zablokowaniu, a właściciel konta nie ma możliwości ich przelania na inne konto lub wypłacenia.

Egzekucja a wynagrodzenie za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia jest skutecznym sposobem egzekwowania zadłużenia. Z pensji dłużnika wpływającej na konto zostaje spłacony wierzyciel. Egzekucja nie może jednak dotyczyć 100% wynagrodzenia. Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika nie obejmuje: wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia za prace zlecone, nagród, premii, funduszy pracowniczych, dodatków do wynagrodzenia i innych dochodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy.

Czasami wierzyciel musi dowidzieć się, w jakim kraju pracuje i przebywa aktualnie dłużnik. Tak jak zostało wspomniane, ściganie dłużnika możliwe jest wyłącznie, jeżeli jego dług wynosi więcej niż 1500 euro. W innych przypadkach może to być po prostu nieopłacalne. Zajęcie wynagrodzenia za pracę za granicą nie jest trudne. Osoby, których zadłużenie przekracza 1500 euro, muszą się więc liczyć z tym, że prędzej czy później do ich drzwi zapuka zagraniczny komornik. Ucieczka za granicę przy obowiązującej aktualnie Ustawie o ściganiu długów na terenie UE zwiększyła możliwości wierzycieli chcących odzyskać zaległe należności.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments