1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Emisja obligacji, czyli sposób na finansowanie firm pożyczkowych

Emisja obligacji, czyli sposób na finansowanie firm pożyczkowych

Emisja obligacji, czyli sposób na finansowanie firm pożyczkowych

Jednym ze sposobów na pozyskanie dodatkowego finansowania przez firmy pożyczkowe jest emisja obligacji. Po takie rozwiązanie sięga coraz więcej podmiotów funkcjonujących na polskim rynku firm pozabankowych. Na ogół zmagają się one z ograniczonym dostępem do źródeł dodatkowego finansowania, ponieważ nie mogą skorzystać z innych form pomocy, np. kredytów i lokat klientów, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych banków. Dlatego też coraz więcej firm pożyczkowych decyduje się na emisję obligacji. Co oznacza to dla pożyczkobiorców?

Obligacje korporacyjne a obligacje skarbowe

Obligacje są to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane w seriach i stanowią dowód wierzytelności. Obligacje korporacyjne oraz obligacje skarbowe różnią się od siebie przede wszystkim emitentem. Obligacje korporacyjne emitowane są przez prywatne firmy i spółki, dłużne papiery wartościowe skarbu państwa zaś przez – jak sama nazwa wskazuje – państwo.

Obligacje skarbowe uważane są za stosunkowo pewną formę inwestycji. Po takie rozwiązanie chętnie sięgają osoby, które mają oszczędności, jednak boją się ryzykować i stawiają na pewniejszy, lecz mniejszy zysk. Oprocentowanie obligacji skarbowych z zasady jest niewielkie.

W Polsce dostępnych jest siedem typów obligacji skarbowych, które różnią się od siebie zarówno okresem trwania, jak i oprocentowaniem (3-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie, 10-letnie, 6-letnie rodzinne oraz 12-letnie rodzinne). Najwyższe oprocentowanie wynosi 3,20% w przypadku obligacji 12-letnich rodzinnych, najniższe zaś 1,50% – w 3-miesięcznych.

Obligacje korporacyjne zazwyczaj mają wyższe oprocentowanie. Wiąże się to z atrakcyjniejszymi zyskami, jednak również i z większym ryzykiem inwestycyjnym. Zanim zdecydujemy się na zakup dłużnych papierów wartościowych prywatnej firmy, powinniśmy dokładnie prześledzić jej sytuację finansową lub powierzyć sprawę specjalistom. Wówczas możemy się w pewnym stopniu ustrzec sytuacji, w której podmiot, którego obligacje kupimy, zbankrutuje.

Emisja obligacji jako sposób finansowania działalności firm pożyczkowych

Emisja obligacji przez firmy pożyczkowe jest jednym ze sposobów pozyskania przez nią pieniędzy na własną działalność. Od pewnego czasu z tego rozwiązania korzystają podmioty działające na polskim rynku firm pozabankowych oraz w sektorze FinTech.

Obligacje korporacyjne można nabyć zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, czyli m.in. na Catalyst. Catalyst funkcjonuje przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Według ekspertów rynek obligacji korporacyjnych zyskuje na znaczeniu i z dużą pewnością będzie coraz popularniejszy jako jedno ze źródeł finansowania firm pozabankowych. Działający na polskim rynku pożyczkodawcy coraz chętniej sięgają po taki sposób pozyskania dodatkowych środków. Firmy pożyczkowe mogą emitować obligacje na dwa sposoby:

  • emisja publiczna – udział w niej może wziąć każdy inwestor z odpowiednim kapitałem,
  • emisja prywatna – uczestniczy w niej ograniczona liczba osób, uczestnicy zostają zaproszeni przez emitenta lub dom maklerski.

Obligacje firm pożyczkowych najczęściej emitowane są prywatnie, ponieważ taka emisja nie jest weryfikowana przez KNF oraz wiąże się z mniejszymi kosztami. Pod koniec ubiegłego roku oprocentowanie obligacji firm pożyczkowych było około 4-krotnie wyższe niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych skarbu państwa.

Historia emisji obligacji przez firmy pożyczkowe

Pierwsza emisja obligacji firmy pozabankowej na polskim rynku miała miejsce w 2010 roku. Taką decyzję podjęła spółka IPF, która była właścicielem m.in. Providenta. W 2013 roku swoje dłużne papiery wartościowe wypuściła spółka Ferratum (właściciel marki Ferratum Bank). Do grona firm pożyczkowych emitujących obligacje dołączyła także m.in. spółka Creamfinanse, która jest właścicielem LendOn oraz ExtraPortfel. Aktualnie na taki krok decyduje się coraz więcej pożyczkodawców działających na polskim rynku.

Zakup obligacji firmy pożyczkowej

Podczas zakupu obligacji firmy pożyczkowej to właśnie ten podmiot staje się dłużnikiem, który zobowiązuje się do spłaty swojego zadłużenia wraz z odsetkami. W Polsce można nabyć obligacje korporacyjne na trzy sposoby.
Pierwszym ze sposobów jest zakup dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym. Najczęściej pośrednikiem w tego typu transakcjach jest dom maklerski. Emitent ustala cenę obligacji i w momencie ich sprzedaży staje się nabywcą dodatkowych środków na finansowanie swojej działalności.

Kolejny sposobem jest zakup obligacji na rynku wtórnym. Za największy w Polsce uważa się, wspomniany już wcześniej Catalyst, funkcjonujący przy Giełdzie Papierów Wartościowych. W tym przypadku transakcje odbywają się z pominięciem emitenta. Cena ustalana jest na podstawie popytu i podaży.

Ostatnim ze sposobów jest współpraca z funduszem inwestycyjnym. Inwestor powierza swoje środki specjalistom, którzy mają za zadanie zakupić obligacje za niego. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt wielkiego doświadczenia na ryku inwestycyjnym. Wówczas transakcje będą związane z mniejszym ryzykiem, niż miałoby to miejsce w przypadku samodzielnego inwestowania. Tu jednak pojawia się kwestia prowizji, o którą zostanie pomniejszony osiągnięty zysk.

Rynek obligacji korporacyjnych cieszy się coraz większą popularnością. Co prawda, ryzyko niewypłacalności prywatnych emitentów jest wyższe niż w przypadku niewypłacalności państwa. Niemniej jednak to obligacje korporacyjne pozwalają osiągnąć wyższy zysk aniżeli dłużne papiery wartościowe skarbu państwa.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments