1. MoneyStore.pl >
 2. Aktualności >
 3. EUCB, czyli międzynarodowa baza danych o pożyczkobiorcach

EUCB, czyli międzynarodowa baza danych o pożyczkobiorcach

EUCB, czyli międzynarodowa baza danych o pożyczkobiorcach

Większość firm pożyczkowych podczas analizy wniosku złożonego przez klienta korzysta z krajowych baz danych dotyczących kredytobiorców oraz dłużników. Dzięki temu pożyczkodawcy są w stanie zdobyć informacje dotyczące ewentualnego zadłużenia klienta starającego się o pożyczkę, jego historii kredytowej oraz innych, ważnych danych dotyczących jego zdolności kredytowej. Najpopularniejszymi polskimi bazami, które gromadzą i udostępniają dane o dłużnikach, są: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz rejestr dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Współpraca państw na szczeblu europejskim przyczyniła się jednak do powstania kolejnej bazy o charakterze międzynarodowym. Baza ta dotyczy wyłącznie branży pożyczkowej. Mowa o platformie działającej w ośmiu krajach Unii Europejskiej – European Union Credit Bureau, czyli w skrócie EUCB.

EUCB – co warto wiedzieć o tej bazie?

EUCB jest bazą, która pozwala na gromadzenie i udostępnianie informacji o pożyczkobiorcach. Dostęp do niej mają firmy pożyczkowe. Pożyczkodawcy mogą zweryfikować status klienta, który wnioskuje o pożyczkę, a tym samym sprawdzić jego historię i zdolność kredytową. Baza powstała w 2009 roku z inicjatywy litewskiej firmy UAB EUROPE INFO GROUP. Aktualnie jej lokalne wersje działają w 8 krajach europejskich, w tym na Litwie, Łotwie, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, a także w Polsce. W polskiej bazie znajdują się informacje o 326 tysiącach pożyczkobiorców.

Z zasobów EUCB korzysta jedynie kilka firm pożyczkowych działających na polskim rynku, m.in. NetCredit, Incredit, Aasa czy Tani Kredyt. Informacje o tym, czy dany podmiot korzysta z wymiany informacji na podstawie EUCB, można znaleźć w warunkach umowy ramowej. Warto tu jednak wspomnieć, iż każda firma ma obowiązek uzyskania zgody na pozyskanie oraz przekazywanie danych klienta do tej bazy. Jeżeli podczas składania wniosku pojawi się poniższy (lub podobny do niego) zapis, klient będzie miał pewność, iż dany podmiot współpracuje z EUCB:

Działając w imieniu własnym, w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem Pożyczkodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta, wyrażam zgodę dla (nazwa firmy i jej dane) na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB „EUROPE INFO GROUP” z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych”.

Ze względu na to, że EUCB współpracuje jedynie z kilkoma firmami pożyczkowymi działającymi na terenie Polski, negatywny wpis w tej bazie nie pozbawia potencjalnego pożyczkobiorcę szans na otrzymanie wsparcia finansowego od innego podmiotu. Dodatkowo EUCB jest zintegrowane z zewnętrznymi platformami. Wśród nich znalazł się Volsor (platforma dotycząca marketingu online) oraz CreditOnline (oprogramowanie CRM, które służy do administrowania pożyczkami online).

Jakie informacje o pożyczkobiorcach znajdują się w EUCB?

W bazie EUCB znajdują się informacje o klientach, a mianowicie ich historii zaciągniętych pożyczek. Ponadto European Union Credit Bureau umożliwia potwierdzenie danych kontaktowych danego pożyczkobiorcy (m.in. numeru telefonu, adresu e-mail).

W bazie znajdują się informacje dotyczące:

 • daty rejestracji w bazie – od kiedy na temat danego klienta zaczęły pojawiać się informacje,
 • daty zaciągnięcia ostatniej pożyczki,
 • liczbie aktywnych pożyczek klienta,
 • ewentualne informacje ostatnim przedłużeniu terminu spłaty pożyczki,
 • liczbie odrzuconych wniosków pożyczkowych,
 • dacie ostatniego odrzuconego wniosku pożyczkowego,
 • łącznej wartości zaciągniętych pożyczek,
 • liczbie pożyczek, które nie zostały spłacone w terminie,
 • informacji o opóźnieniach w spłacie (podane w dniach),
 • łącznej wartości zadłużenia na dany dzień,
 • sprzedanych wierzytelności,
 • średniej miesięcznej kwoty spłaty istniejących zobowiązań.

Raport w bazie EUCB obejmuje łącznie 35 pozycji. Stanowi wartościowe źródło informacji dotyczących klienta, który składa wniosek o przyznanie mu pożyczki. Dzięki tym danym firma pożyczkowa jest w stanie dowiedzieć się o aktualnej wysokości zadłużeń klienta u innych pożyczkodawców, a także rzetelności i terminowości w regulowaniu przez niego zobowiązań. W tym miejscu należy ponownie przypomnieć, iż dane zgromadzone w bazie pochodzą wyłącznie od podmiotów pozabankowych, które współpracują w ramach EUCB. Ze względu na to, że w Polsce z tej platformy korzysta jedynie kilka firm pożyczkowych, baza ta jest traktowana jako dodatkowe źródło informacji o pożyczkobiorcy. Dużo większa liczba pożyczkodawców zdecydowała się na współpracę z Credit Check – polską platformą. W tej bazie znajdują się informacje o 2,5 miliona pożyczkobiorców, co w zestawieniu z 326 tysiącami w bazie EUCB jest bardziej imponującą wartością. Niemniej jednak najlepszym źródłem informacji dla polskich firm pożyczkowych nadal pozostają bazy BIK-u oraz rejestr BIG-u, które umożliwiają realną ocenę zdolności kredytowej przyszłego pożyczkobiorcy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
-->