Małgośka
2018-08-28 13:22:52
Czy długi zaciągane bez wiedzy jednego z małżonków, przy braku rozdzielności majątkowej stają się automatycznie długami drugiego małżonka - tego który nic nie widział na ten temat?Przy braku spłaty, czy konsekwencje ponosi też osoba, która nie zawiniła? Jak wygląda praktyka?