1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Internetowa giełda długów – co to takiego?

Internetowa giełda długów – co to takiego?

Laptop

Internetowa giełda długów nazywana jest także giełdą wierzytelności. Z roku na rok jej popularność wzrasta. Najogólniej mówiąc, jest to spis zawierający informacje o wierzytelnościach wraz z ofertami ich sprzedaży.

W jaki sposób działa internetowa giełda długów?

Podmioty prowadzące internetowe giełdy wierzytelności zajmują się tworzeniem ewidencji ofert sprzedaży długów. W ten sposób informacje o niespłaconych zobowiązaniach oraz dłużnikach trafiają do publicznej wiadomości. Wzrost zainteresowania usługami świadczonymi przez internetowe giełdy wierzytelności sprawił, że zaczęło rozwijać się także pośrednictwo w handlu wierzytelności.

Dla kogo giełda długów jest pomocna?

Internetowa giełda długów jest pomocna przede wszystkim dla wierzycieli, których dłużnicy zwlekają z uregulowaniem swoich zobowiązań. Wiele podmiotów, zamiast czekać na to, aż dłużnik zwróci ich należność, woli sprzedać swój dług, aby odzyskać chociaż część zaległości.

Kto korzysta z giełd wierzytelności?

Z internetowych giełd długów korzysta kilka podmiotów. Są to:

  • Wierzyciele – umieszczają ogłoszenia o chęci sprzedaży należności, z którymi zalegają dłużnicy. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy (np. firmy pożyczkowe).
  • Firmy windykacyjne – to podmioty, które zajmują się profesjonalnym odzyskiwaniem zalegających należności. Podmioty te mogą zarobić, kupując dług znajdujący się na giełdzie wierzytelności, a następnie egzekwując jego uregulowanie.
  • Przedsiębiorcy – niektórzy przedsiębiorcy śledzą informacje o dłużnikach znajdujących się na internetowych giełdach długów. Gdy znajdą tam swojego kontrahenta, któremu chcą zapłacić za usługę, mogą zdecydować się na wykupienie jego długu. Tym samym ich kontrahent nie otrzymuje pieniędzy a wykupiony dług. Nazywane jest to tzw. potrąceniem.
  • Banki oraz leasingodawcy – zdarza się, iż to właśnie takie podmioty korzystają z internetowych giełd wierzytelności, aby ocenić rzetelność i zdolność finansową potencjalnych klientów. Giełdy długów służą im jako baza informacji o przyszłych kontrahentach.

Internetowa giełda długów – dlaczego wierzyciele z niej korzystają?

Dla większości wierzycieli dochodzenie nieuregulowanych należności jest zbyt czasochłonne. Podmioty wolą więc odsprzedać dług, aby nie musieć poświęcać czasu na odzyskanie swoich pieniędzy. Z reguły wystawienie oferty na giełdzie wierzytelności może skutkować:

  • podmiot (np. firma windykacyjna) odkupuje dług, a wierzyciel otrzymuje przynajmniej część należności bez konieczności oczekiwania na uregulowania całości zobowiązania przez dłużnika,
  • dłużnik przestraszy się, że jego dług trafił na giełdę wierzytelności i postanowi go uregulować.

W wielu przypadkach wystawienie długu na giełdę wierzytelności działa na dłużnika motywująco. Wówczas jego dane (m.in. imię, nazwisko lub nazwa firmy, miejscowość, wysokość długu) znajdują się w rejestrze i każdy może je zobaczyć. To może zmniejszyć jego wiarygodność w oczach potencjalnych kontrahentów i utrudnić np. uzyskanie pożyczki online czy też pozyskanie nowych klientów w przypadku prowadzenia firmy.

Ochrona danych osobowych a internetowa giełda wierzytelności

Pewne wątpliwości w związku z umieszczeniem informacji na temat dłużnika rodzi kwestia ochrony danych osobowych. Przepisy prawa pozwalają jednak na udostępnienie danych dłużnika, gdy jest to prawnie usprawiedliwione np. do celów administracyjnych. Mowa tu m.in. o dochodzeniu zapłaty przez wierzyciela. W świetle prawa dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uznawane jest za prawnie usprawiedliwione. Wówczas wierzyciel ma prawo do udostępnienia podstawowych danych dłużnika (imię, nazwisko lub nazwa firmy, miejscowość, wysokość długu) bez konieczności uzyskania jego zgody.

Internetowa giełda długów a korzyści z niej płynące

Korzyści z giełdy długów czerpią zarówno podmioty wystawiające dług na sprzedaż, jak i kupujące go. Wierzyciel może liczyć na szybszy zwrot należności. Z reguły zapłata za niespłacone zobowiązanie jest niższa niż wartość długu, jednak większość wierzycieli woli odzyskać cokolwiek niż bezskutecznie walczyć o zwrot z nieuczciwym dłużnikiem.

W przypadku podmiotu kupującego niespłacony dług korzyścią jest osiągnięcie pewnego zysku. Dla przykładu firmom windykacyjnym zależy nie tyle na szybkim odzyskaniu należności, ile odzyskaniu ich w pełnej kwocie tak, by odnotować, jak najwyższy zysk z transakcji.

Funkcją internetowej giełdy długów jest wspomniana wcześniej mobilizacja dłużnika do spłaty zobowiązania. Sam fakt, że jego dane zostały upublicznione, może podziałać w taki sposób, że osoba zwlekająca ze spłatą będzie chciała jak najszybciej uregulować swoje zobowiązanie, aby jej dane zniknęły z ogólnodostępnej giełdy długów.

Znane są przypadki, iż wcześniejsze wezwania do zapłaty (monity) nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dopiero informacja o opublikowaniu danych dłużnika w bazie internetowej działała na niego motywująco. Rzadko kto chce, aby na „światło dzienne” wyszły informacji niekoniecznie pozytywnie wpływające na jego wizerunek. A gdy już się pojawiły – aby zniknęły jak najszybciej.

Giełda giełdzie nierówna

W Internecie można znaleźć coraz więcej giełd długów. Podstawowe zasady ich funkcjonowania są takie same, jednak każdą z nich obowiązują inne wewnętrzne regulaminy. Różnice zauważalne są m.in. w sposobie umieszczania ofert oraz cennikach usług. Niektóre giełdy wierzytelności umożliwiają przeglądanie wystawionych ofert bez konieczności logowania się, inne zaś wymagają założenia konta użytkownika.

Jedno jest jednak pewne: internetowe giełdy wierzytelności stają się coraz bardziej popularne. Stanowią one bowiem skuteczne narzędzie w odzyskiwaniu zaległych należności.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments