1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Jak uniknąć lichwiarskiej pożyczki?

Jak uniknąć lichwiarskiej pożyczki?

Jak uniknąć lichwiarskiej pożyczki?

Wiele osób, które rozważają wzięcie szybkiej pożyczki pozabankowej, zastanawiają się, czy bezpieczne chwilówki są rzeczywiście realne. Po wprowadzeniu w 2016 r. tzw. ustawy antylichwiarskiej warunki udzielania pożyczek zostały ściśle uregulowane. Jednak nie wszystkie firmy pożyczkowe stosują obowiązujące przepisy. Jak uniknąć lichwiarskiej pożyczki i nie dać się oszukać?

Samowolka bez regulacji

Przed wprowadzeniem ww. ustawy firmy udzielające pożyczek (zarówno bankowe, jak i pozabankowe) miały wolną rękę w naliczeniu dodatkowych kosztów zobowiązania. Ówczesne przepisy dotyczyły jedynie limitów odsetek, jakie mogły być pobierane od zaciąganych zobowiązań. Brak jakichkolwiek regulacji związanych z wysokością prowizji i innych opłat dawał pożyczkodawcom wolną rękę w dowolnym kształtowaniu ich wysokości. I chociaż odsetki rzeczywiście mieściły się w narzuconych limitach, to duża część kosztów była przerzucona właśnie na pozostałe opłaty. W wielu przypadkach można było skorzystać nawet z pożyczki bez odsetek, gdyż te jako takie nie były naliczane. Wszystkie koszty były przerzucane na opłaty pozostające bez prawnej regulacji.

Bezpieczna pożyczka w pełni uregulowana

Zasadniczą zmianę na rynku pożyczek wprowadziła ustawa antylichwiarska z 2016 r. Jej zapisy szeroko uregulowały kwestię maksymalnych kosztów gotówkowych zobowiązań. Nowe limity dotyczą zarówno poza odsetkowych kosztów pożyczki (nie mogą przekroczyć 25% kwoty zobowiązania i jego 30% w każdym roku) oraz wszystkich kosztów udzielonego zobowiązania (nie mogą być większe niż pożyczona kwota). Ważnym zapisem jest również ten wskazujący, że w przypadku udzielenia kolejnego zobowiązania w czasie 120 dni limit poza odsetkowych kosztów dotyczy pierwszej umowy pożyczkowej.

Balansowanie na granicy

Wprowadzone przepisy dają pożyczkobiorcom poczucie względnego bezpieczeństwa w zakresie kosztów zaciąganych zobowiązań. Analiza rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych wskazuje, że chociaż pożyczkodawcy w większości przypadków naliczają dość wysokie koszty zobowiązań, to mieszczą się one w określonym przez prawo limicie. Powyższe dane dotyczą oczywiście wariantów zobowiązań pełnopłatnych i nie uwzględniają jakże popularniej pożyczki za darmo.

Pożyczki bezpieczne czy nie?

Same pożyczki gotówkowe jako takie są bezpiecznym zobowiązaniem finansowym. Szczególnie wtedy, jeśli są udzielane przez wiarygodną firmę. Jej wiarygodność od kilku miesięcy można sprawdzić w Rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, w którym muszą znaleźć się wszystkie firmy prowadzące działalność na polskim rynku pożyczkowym. Poza tym pożyczkodawcy dostosowują swoje oferty do obowiązujących przepisów. Zatem odsetki i inne opłaty dotyczące zobowiązania mogą być naliczone jedynie do wysokości określonej przez limity.
O wiele bardziej ryzykowne jest pożyczanie gotówki z niesprawdzonych źródeł. Mimo dużej popularności pożyczki bez BIK wiele osób z zadłużeniami decyduje się na pożyczki prywatne. I chociaż wcale nie muszą być niekorzystne dla pożyczkobiorcy, to nie są one w żaden sposób regulowane prawnie. Oznacza to, że osoba pożyczająca drugiemu gotówkę może naliczyć dowolne odsetki i opłaty za tę nietypową przysługę. Z punktu widzenia pożyczkobiorcy zaś ten ma znacznie ograniczone możliwości obrony przed naliczeniem niekorzystnych opłat w tego rodzaju pożyczki. Zatem lepiej i bezpieczniej jest sięgać po gotówkę ze sprawdzonych źródeł.

Uwaga na refinansowanie pożyczki

Część pożyczkodawców mimo wszystko próbuje jednak obejść obowiązujące ich limity opłat. Jednym ze sposobów jest tzw. pozorne refinansowanie pożyczki. Skoro w przypadku zawarcia kolejnej umowy pożyczki w ciągu 120 dni od zaciągnięcia pierwszej limit kosztów poza odsetkowych dotyczy pierwszej umowy, to pożyczkodawcy często proponują pożyczkę refinansowaną w innej, współpracującej z nim firmie. W takim przypadku limit kosztów poza odsetkowych od pierwszej umowy przestaje obowiązywać.

Optymalizacje finansowe i doradztwo

Innym sposobem na omijanie limitów dotyczących kosztów pożyczki jest oferowanie klientowi usług optymalizacji finansowej czy doradztwa w zakresie wyboru pożyczki. W takich przypadkach często zawierane są dwie umowy: jedna z rzekomym doradcą, druga z firmą pożyczkową. I chociaż określone prawnie limity obowiązują ten drugi kontrakt, to w przypadku umowy zawartej z firmą pośredniczącą postanowienia ustawy antylichwiarskiej nie mają znaczenia. Tym samym współpracujące ze sobą firmy mogą dowolnie kształtować wysokość kosztów pierwszej usługi, aby móc się nimi później podzielić.

Warto wybierać samodzielnie

Jak widać korzystanie z pośredników i pseudodoradców nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego też poszukując odpowiedniej szybkiej pożyczki, warto niekiedy zdać się wyłącznie na samego siebie. Tym bardziej że obecnie większość zobowiązań można wziąć online. Aby ułatwić sobie wybór bezpiecznej pożyczki, warto korzystać również z dostępnych w sieci rankingów. Praktycznym narzędziem jest również porównywarka pożyczek, która wskaże najciekawsze propozycje według wskazanych przez potencjalnego pożyczkobiorcę parametrów. Poza tym przed ostatecznym podpisaniem umowy pożyczkowej warto sprawdzić wiarygodność firmy w Rejestrze KNF oraz obliczyć jaką część pożyczonej kwoty będą stanowiły naliczone opłaty dodatkowe. Rozsądek i dokładna analiza oferty to klucz do wyboru naprawdę bezpiecznej pożyczki.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments