1. MoneyStore.pl >
 2. Aktualności >
 3. Jakie rejestry dłużników funkcjonują w Polsce?

Jakie rejestry dłużników funkcjonują w Polsce?

Jakie rejestry dłużników funkcjonują w Polsce?

We współczesnych czasach kredyty, pożyczki gotówkowe oraz chwilówki bez BIK to główne sposoby na pozyskanie dodatkowej gotówki. Wszystko jest dobrze do momentu, gdy dłużnik regularnie spłaca swoje zobowiązanie. Problem pojawia się, jednak gdy z jakichś powodów spłaty nie są dokonywane terminowo. Zarówno banki, jak i parabanki starają się zabezpieczyć przed osobami, które nie spłacają swoich długów. Śledzenie historii kredytowej umożliwiają rejestry dłużników. W Polsce informacje te gromadzone są przez:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Z jakich powodów można trafić do rejestru dłużników?

W BIG, KRD oraz ERIF gromadzone i magazynowane są dane dotyczące klientów, którzy mieli problemy ze spłatą swojego zadłużenia. Rejestry dłużników udostępniają informacje bankom oraz parabankom. Każdy wierzyciel, u którego dana osoba zalega ze spłatą, może wpisać delikwenta do powyższych rejestrów.

Na czarną listę w rejestrach dłużników BIG, KDR oraz ERIF mogą również trafić osoby, które mają zaległości w opłatach za rachunki za:

 • czynsz,
 • energię elektryczną,
 • gaz,
 • wodę,
 • telefon komórkowy,
 • ubezpieczenie samochodu.

Nie tylko niezapłacone opłaty za rachunki mogą poskutkować wpisem do rejestrów dłużników. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zalegania z alimentami oraz niezapłaconymi mandatami (również za jazdę komunikacją publiczną bez ważnego biletu).

Nikt nie może nas jednak wpisać na listę dłużników, jeżeli nie zostaną spełnione pewne warunki:

 • nasze zadłużenie jest starsze niż 60 dni,
 • wysokość zadłużenia w przypadku osoby fizycznej wynosi przynajmniej 200 zł, w przypadku firmy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą – 500 zł (kwoty te mogą zawierać również naliczone odsetki),
 • zanim zostaniemy wpisani na listę dłużników, powinniśmy zostać o tym poinformowani listem poleconym (nieodebranie przesyłki nie zatrzyma wpisania nas na listę dłużników).

Poniżej znajduje się charakterystyka głównych rejestrów dłużników funkcjonujących w Polsce.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje o dłużnikach. W tym rejestrze znajdują się wyłącznie negatywne dane. Informacje dotyczą bowiem osób fizycznych i prawnych niespłacających swoich zobowiązań. Aby znaleźć się w rejestrze, konieczne jest spełnienie wyżej wymienionych warunków. Po spłacie zobowiązania wierzyciel ma obowiązek poinformować o tym BIG w ciągu dwóch tygodni. Wówczas negatywny wpis w bazie zostanie usunięty do 7 dni.

Dostęp do informacji znajdujących się w bazie BIG może mieć każda osoba fizyczna lub prawna, która zawrze z Biurem odpowiednią umowę. To, czy Twoje dane zostały umieszczone w bazie BIG, możesz sprawdzić na oficjalnej stronie Biura Informacji Gospodarczej. Konieczna jest rejestracja, uiszczenie opłaty za dostęp do informacji oraz podanie swoich danych osobowych.

Krajowy Rejestr Dłużników – KRD

Krajowy Rejestr Dłużników jest najczęściej wykorzystywaną bazą danych o dłużnikach. Jest też pierwszym oficjalnym biurem informacji gospodarczej (funkcjonuje od 2003 roku). Z informacji zawartych w rejestrze korzystają zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. W KRD umieszczone są informacje o osobach prywatnych, małych i średnich firmach oraz dużych koncernach. W rejestrze, w porównaniu do BIG-u, znajdują się zarówno dane dotyczące zadłużenia, jak i terminowych spłat zobowiązań.

Informacje do KRD-u mogą dostarczać firmy, gminy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne z tytułem wykonawczym. Aby sprawdzić, czy nasze dane zostały umieszczone w KRD, konieczna jest rejestracja na oficjalnej stronie Krajowego Rejestru Dłużników, podanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty. Na etapie rejestracji następuje weryfikacja tożsamości użytkownika – należy wysłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF

ERIF gromadzi informacje gospodarcze oraz udostępnia je podmiotom współpracującym z bazą. Ponadto Biuro przetwarza i analizuje archiwalne dane dla celów statystycznych. Co kwartał publikowany jest także aktualny stan bazy danych wraz ze statystykami. W ERIF zawarte są informacje dotyczące zobowiązań konsumentów i podmiotów gospodarczych.

W bazie znajdują się zarówno wpisy o nieterminowej spłacie zobowiązań, jak i o podmiotach regularnie spłacających swoje zadłużenie. Z danych znajdujących się w rejestrze korzystają m.in. banki, firmy pożyczkowe, przedsiębiorcy, a także inne podmioty, które poszukują informacji o swoich klientach i kontrahentach.

To, czy nasze dane zostały umieszczone w bazie ERIF, możemy sprawdzić na oficjalnej stronie rejestru. Konieczna jest rejestracja, podanie danych osobowych oraz weryfikacja tożsamości. ERIF jest bazą odpłatną. Czasami organizowane są akcje, które umożliwiają nieodpłatne sprawdzenie, czy nasze nazwisko znajduje się w rejestrze (np. z okazji Dnia Informacji Pozytywnej).

Biuro Informacji Kredytowej – BIK

BIK gromadzi i udostępnia informacje pozytywne i negatywne o dłużnikach. Terminowe spłacanie zobowiązań umożliwia zbudowanie pozytywnego obrazu historii kredytowej, co pomaga w uzyskaniu kolejnych kredytów. Negatywne wpisy dotyczące trudności z regularną spłatą zobowiązań powodują zgoła odmienne skutki – obniżają scoring, co niekorzystnie przekłada się na wiarygodność kredytową.

Informacje krążą pomiędzy BIK-iem a bankami i innymi instytucjami finansowymi. Aby sprawdzić, czy nasze dane zostały umieszczone w BIK-u, konieczna jest rejestracja na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej oraz podanie danych osobowych. BIK jest odpłatną bazą danych.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments