1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Jakie są konsekwencje korzystania z nieważnego dowodu osobistego?

Jakie są konsekwencje korzystania z nieważnego dowodu osobistego?

Dowód osobisty

Niemal 5 mln Polaków utraciło w zeszłym roku ważność dowodu osobistego. Aż 870 tys. z nich nie odebrało nowego, aktualnego dokumentu. Posługiwanie się nieważnym dokumentem tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla jego właściciela.

Dokument obowiązkowy

Każdy Polak, który ukończył 18 rok życia, ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Pełni on funkcję dokumentu tożsamości, a tym samym pozwala na potwierdzenie tożsamości jego posiadacza. Ułatwia to zdjęcie właściciela dokumentu, które na nim widnieje. Jeszcze do niedawna – oprócz podstawowych danych jak imię i nazwisko, imiona rodziców, daty i miejsca urodzenia czy numeru PESEL – w dowodzie zamieszczany był również adres zameldowania. Jednak dokumenty wydane po 1 marca 2015 r. nie zawierają już tej informacji. Dowód osobisty ważny jest 10 lat i to na jego właścicielu spoczywa obowiązek wymiany nieaktualnego dokumentu na nowy. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek co najmniej na 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. Wniosek składa się w dowolnej siedzibie organu gminy. Brak ważnego dokumentu może znacznie utrudnić załatwienie części spraw.

Grzywna do 5000 zł

Pierwszą z konsekwencji posiadania „przeterminowanego” dowodu osobistego jest możliwość ukarania grzywną do 5000 zł. Grzywna ta określona jest w ustawie o dowodach osobistych. Zatem zaniedbanie kwestii ważności dokumentu tożsamości może srogo kosztować.

Brak możliwości wyjazdu za granicę

Ważny dowód osobisty odgrywa również ważną rolę w przypadku wyjazdów zagranicznych. Uprawnia on do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz innych państw, które uznają dowód osobisty za dokument wystarczający do przekraczania granic. Tym samym posiadając nieważny dokument, nie ma możliwości przekroczenia granic kraju. Dlatego też warto zweryfikować ważność dowodu osobistego przed planowanym wyjazdem, np. na wakacje.

Pożyczka na dowód bez dowodu niemożliwa

Na termin ważności dowodu osobistego powinni zwracać szczególną uwagę również ci, którzy planują skorzystać z chwilówki. Chociaż pozabankowe firmy pożyczkowe ograniczają formalności do minimum, to dowód osobisty jest podstawowym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o dodatkową gotówką. Potwierdza to chociażby hasło „pożyczka online na dowód”, którym reklamuje się tak wiele firm pożyczkowych. Bez ważnego dokumentu tożsamości niemożliwe jest przeprowadzenie poprawnej weryfikacji pożyczkowej potencjalnego pożyczkobiorcy. Poza tym elektroniczne formularze wniosków pożyczkowych są skonstruowane w taki sposób, że po wpisaniu nieaktualnej daty ważności dokumentu niemożliwe będzie przesłanie dokumentu do firmy pożyczkowej w celu jego weryfikacji.

Problemy w innych instytucjach finansowych

Jednak firmy pożyczkowe to nie jedyne miejsca, w których weryfikowana jest ważność dowodu osobistego. Nieaktualny dokument będzie dużym utrudnieniem podczas próby załatwienia jakiejkolwiek sprawy w każdej instytucji finansowej. Chcąc załatwić sprawy w banku, należy wylegitymować się dokumentem tożsamości. Wnioskując o pożyczkę, też trzeba przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Na tych samych zasadach przyznawane są również zakupy ratalne. Z nieważnym dowodem nic nie uda się załatwić w sektorze finansowym.

Nie tylko pieniądze…

Oczywiste jest, że zobowiązania finansowe są zbyt poważnym obciążeniem, aby można było je pozyskać bez ważnego dowodu osobistego. Jednak dokument tożsamości jest na tyle podstawowym potwierdzeniem danych konkretnej osoby, że bez jego aktualnej wersji niemożliwe jest załatwienie szeregu innych spraw. Dowód osobisty jest podstawą do podpisania jakiejkolwiek umowy, nie tylko pożyczkowej, ale również dotyczącej abonamentu na określone medium (np. telewizję, telefon komórkowy, internet). O dowód można być poproszonym również podczas zakupów, kiedy sprzedawca będzie chciał zweryfikować czy dane z dowodu są takie same jak te, które znajdują się na karcie płatniczej. Zaś osoby, które mimo dorosłego wieku wyglądają bardzo młodo, bez dowodu osobistego nie będą mogły zakupić nawet alkoholu. Sprzedawcy często wolą upewnić się, że sprzedają alkohol osobie dorosłej. Jak zatem widać posiadanie nieważnego dowodu osobistego jest bardzo problematyczne.

Przecież tak niewiele trzeba…

Informacja, że aż 870 tys. Polaków w minionym roku nie odebrało nowego dowodu osobistego przeraża chociażby ze względu na fakt, że wyrobienie nowego dokumentu nie jest skomplikowane. Wystarczy złożyć wniosek, a nowy dowód osobisty będzie gotowy maksymalnie w ciągu miesiąca. Poza tym wydanie dokumentu jest bezpłatne. Dlatego warto kontrolować na bieżąco ważność swojego dowodu osobistego i podjąć odpowiednie kroki w momencie zbliżania się daty utraty jego ważności. Tylko z ważnym dowodem osobistym pożyczka online bez zaświadczeń będzie rzeczywiście dostępna dla potencjalnego pożyczkobiorcy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments