1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych ukarane przez UOKiK

Nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych ukarane przez UOKiK

Logotyp UOKiK

Działalność firm pożyczkowych monitorowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystko po to, aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. W marcu Urząd ukarał dwóch pożyczkodawców, którzy wprowadzali swych klientów w błąd.

Net Credit i Incredit pod lupą

W marcu UOKiK wypowiedział się na temat ofert dwóch firm pożyczkowych. Net Credit i Incredit zdaniem urzędu stosowały nieuczciwe praktyki, gdyż ich reklamy wprowadzały potencjalnych klientów w błąd. Urząd nałożył na obu pożyczkodawców łączną karę 1,3 mln zł, gdyż podważył argument, że obie firmy oferowały bezpieczne pożyczki.

Pożyczka darmowa nie za darmo?

Pierwszym zarzutem wobec obu pożyczkodawców było niedoinformowanie klientów odnośnie oferty pożyczki za 0 zł. Darmowe pożyczki online do 2000 zł na 30 lub 61 dni są bezpłatne, ale tylko wtedy, gdy klient terminowo spłaca zobowiązanie. Zapewnienie pojawiające się w reklamach pożyczkodawców, że każda pożyczka jest darmowa wprowadzały klientów w błąd odnośnie ryzyka związanego ze skorzystaniem z zobowiązania. Opóźnienia w spłacie skutkowały nie tylko naliczeniem odsetek, ale również wynagrodzenia dla pożyczkodawcy, które było zawieszone w darmowym wariancie pożyczki.

Gotówka w 15 min dla wybranych

Co warto wiedzieć o chwilówkach oferowanych przez te dwie firmy pożyczkowe? UOKiK zwrócił uwagę na przekłamanie dotyczące przelewu gotówki pożyczki na konto pożyczkobiorcy w ciągu kwadransa. Obie firmy zapewniały w reklamie, że jest to możliwe. Jednak klienci nie zostali poinformowani o tym, że warunkiem otrzymania gotówki w tak krótkim czasie jest posiadanie rachunku w jednym z siedmiu banków, z którymi współpracują pożyczkodawcy. Poza tym Incredit pominął również informację, że rzekome 15 minut liczone jest od momentu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Zaniżone RRSO

Ważnym zarzutem wobec pożyczkodawców było podawanie w komunikatach reklamowych zaniżonego RRSO. W niektórych przypadkach w Net Credit różnica między podawanym a rzeczywistym wskaźnikiem wynosiła niemal 1600 proc. Tak duża różnica wprowadzała potencjalnych klientów w błąd odnośnie rzeczywistych kosztów zobowiązania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wskaźnikiem, który pozwala na szybkie oszacować całkowite koszty chwilówki. Jego dwukrotne zaniżenie może sugerować, że konkretna pożyczka jest znacznie tańsza. Rzeczywiste jej koszty mogły być nie tylko przykrym zaskoczeniem dla pożyczkobiorców, ale niosły również wysokie ryzyko utrudnień w spłacie zobowiązania.

Niewłaściwie naliczone odsetki

UOKiK wskazał również błąd w naliczaniu odsetek przez Incredit. Umowa pożyczkowa jasno określa, że te są naliczane od nieuregulowanej kwoty pożyczki. Jednak pożyczkodawca naliczał odsetki od całej sumy zobowiązania, co narażało klientów na dodatkowych kosztów. W przypadku reklamowanej pożyczki w wysokości 2000 zł na rok pożyczkobiorcy tracili niemal 100 zł dodatkowo.

Pośrednik czy nie?

Urząd przywiązuje wagę również do dokładnego informowania klientów o tym, kto właściwie pożycza im pieniądze. Net Credit do marca 2016 r. był jedynie pośrednikiem pożyczek ekspresowych. Jednak nie przedstawiał ten informacji w swoich reklamach, co mogło powodować wśród klientów dezorientację odnośnie tego, kto jest ich rzeczywistym wierzycielem.

Po co kontrole?

Przypadek powyższych firm pożyczkowych jest doskonałym dowodem na to, że kontrole stosowanych przez pożyczkodawców praktyk są potrzebne. Klienci korzystający z pożyczek ponoszą ryzyko związane z ewentualnym brakiem możliwości spłaty zobowiązania. Aby je zminimalizować, powinni być dokładnie poinformowani o wszelkich szczegółach oferty. Reklamy poszczególnych promocji również nie powinny sugerować korzystniejszych warunków od tych rzeczywistych zawartych w regulaminach. Rzetelne informowanie potencjalnych pożyczkobiorców nie leży jedynie w ich interesie, ale również w interesie firm udzielających pożyczek. Przecież zaniżenie chociażby poziomu RRSO zwiększa ryzyko braku spłaty zobowiązania, a tym samym naraża firmę pożyczkową na straty. Poza tym zatajanie niektórych szczegółów oferty czy przedstawianie nieprawdziwych informacji w reklamach nie budzi zaufania wśród klientów. Oczywiste jest również, że przedstawianie swojej oferty jako niezwykle atrakcyjnej (chociaż taka nie jest) jest nieuczciwym działaniem wobec firm konkurencyjnych. Dobrze zatem, że ktoś czuwa nad tym, czy stosowane przez firmy pożyczkowe praktyki są uczciwe – zarówno wobec potencjalnych klientów, jak też innych firm oferujących tego rodzaju produkty.

Sprawdzaj sam

Chociaż UOKiK prowadzi częste kontrole firm pożyczkowych, absolutną pewność odnośnie uczciwych warunków zobowiązania można uzyskać jedynie dzięki dokładnemu zapoznaniu się z warunkami interesującej pożyczki. Wszelkie umowy i regulaminy pożyczek są przygotowywane w jednym celu: aby informować klientów o szczegółowych warunkach oferty. Dlatego potencjalni pożyczkobiorcy nie powinni lekceważyć tych dokumentów. Tym bardziej, że podpis złożony na umowie pożyczkowej jest potwierdzeniem, że dokładnie zapoznano się z treścią pozostałych dokumentów. Jeśli później okaże się, że dana pożyczka nie jest tak atrakcyjna, jak się początkowo wydawało, pożyczkobiorca pretensje może mieć tylko do siebie. Dlatego lepiej samemu dokładnie sprawdzać szczegóły promocji i spać spokojnie.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments