1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Odsetki karne i ich umorzenie. Czy to możliwe?

Odsetki karne i ich umorzenie. Czy to możliwe?

Odsetki karne i ich umorzenie. Czy to możliwe?

W momencie braku spłaty chwilówki pożyczkobiorca jest obciążany dodatkowymi opłatami w postaci odsetek karnych. Czy jest szansa, aby te zostały umorzone? O warto wiedzieć o chwilówkach w kontekście naliczania i umarzania karnych opłat?

Dług rosnący ekspresowo

Problemy ze spłatą pożyczki bardzo szybko przekładają się na wysokość powstałych zaległości. Istotny wpływ na wzrost zadłużenia mają właśnie odsetki karne, które są naliczane za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu zobowiązania. Inną kwestią jest wysokość tych odsetek. Wielu pożyczkobiorców ubiegających się o chwilówkę, na etapie wnioskowania o pieniądze nie przywiązuje wagi do informacji o wysokości odsetek za brak spłaty zobowiązania. Skutkuje to tym, że ich naliczenie w momencie powstania zaległości jest przykrą niespodzianką dla dłużnika. Tym bardziej że ich wysokość może niekiedy sprawić, że wielkość długu wzrośnie nawet dwukrotnie. Z tego powodu nie warto bagatelizować problemu braku spłaty pożyczki. Tym bardziej że uczciwe podejście wobec pożyczkodawcy może pomóc w skutecznym jego rozwiązaniu.

Odsetki karne nie tylko w chwilówkach

Co ważne, odsetki karne mogą dotyczyć nie tylko pożyczek ekspresowych. Tego rodzaju opłaty stosowane są w szeregu zobowiązań finansowych. Opłaty karne mogą być naliczone nie tylko w przypadku zalegania ze spłatą chwilówki czy kredytu, ale również w przypadku opóźnień opłaty raty za zakupy czy faktury za wykorzystywane media (np. telefon komórkowy czy prąd). Opłaty karne są formą odszkodowania dla wierzyciela za brak płaty w terminie. Ich wysokość regulowana jest prawnie. Odsetki ustawowe nie mogą przekroczyć poziomu 7% zobowiązania w skali roku. Jednak maksymalna wartość odsetek karnych może wynieść 14% i taką właśnie stawkę stosują najczęściej pozabankowi pożyczkodawcy.

Odsetki karne – co dalej?

Niekiedy pomocą w uregulowaniu zaległych zobowiązań jest konsolidacja chwilówek. Jednak jeśli ta się nie sprawdzi, prędzej czy później pożyczkodawca naliczy dłużnikowi opłaty karne za zwłokę w spłacie. W takim przypadku pożyczkobiorca może albo uregulować całość zobowiązania z naliczonymi opłatami dodatkowymi, albo spróbować wnioskować o umorzenie odsetek karnych. I chociaż to, czy te zostaną umorzone, zależy wyłącznie od dobrej woli pożyczkodawcy (lub firmy windykacyjnej egzekwującej zadłużenie), to zawsze warto spróbować.

Podstawowy krok: wniosek

Warto pamiętać, że żadna firma pożyczkowa nie umorzy odsetek karnych sama z siebie. Powód jest oczywisty: każde dodatkowe koszty chwilówki są dla firmy pożyczkowej zarobkiem. Nie oznacza to jednak, że udzielający pożyczek w ogóle nie idą swoim dłużnikom na rękę. Jednak najważniejszą kwestią jest napisanie wniosku z prośbą o umorzenie naliczonych opłat dodatkowych. Kluczową kwestią jest, aby w piśmie padło hasło „umorzenie”. Poza tym muszą zostać w nim zawarte dane pozwalające na identyfikację osoby zadłużonej (imię i nazwisko, nr PESEL, nr umowy pożyczkowej). Wniosek o umorzenie odsetek musi być również odpowiednio uzasadniony. Oprócz opisu samej sytuacji należy przedstawić również dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową, w jakiej znalazł się dłużnik. Wystarczą do tego chociażby zaświadczenia o niskich zarobkach czy dokumentacja medyczna w przypadku poważnej choroby. Tylko właściwie udokumentowane wnioski mają szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Nie tylko odsetki

Pożyczkobiorcy, którzy mają problemy ze spłatą zadłużenia, muszą pamiętać, że oprócz odsetek karnych mogą zostać naliczone również inne opłaty z tytułu tzw. obsługi administracyjnej zadłużenia. Szczególnie w przypadku, kiedy dług przejęła firma windykacyjna. I chociaż fakt egzekucji zadłużenia przez nią zwiększa szansę na umorzenie odsetek karnych (firmy windykacyjne są bardziej przychylne do wniosków dłużników), to często do spłaty pozostają inne opłaty. Jednak w tym przypadku również warto negocjować warunki ich uregulowania. Jeśli windykacja widzi, że dłużnik chce mimo wszystko uporać się z zadłużeniem i nie ucieka od odpowiedzialności za nie, może nie tylko zaproponować preferencyjne warunki spłaty, ale również odstąpić od części naliczonych kosztów dodatkowych. A jeśli nawet ich nie umorzy, to może zaproponować system spłaty zadłużenia, który nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla dłużnika.

Nie warto czekać

Bez względu na to, czy dłużnik będzie wnioskował o umorzenie odsetek karnych czy nie, nie powinien on zwlekać z rozwiązaniem kwestii zadłużenia. Uciekanie od problemu będzie skutkowało jedynie skierowaniem ostatecznie sprawy do komornika. A z tym jest o wiele trudniej dojść do porozumienia niż chociażby z samym pożyczkodawcą czy obsługującą go firmą windykacyjną. Poza tym w przypadku każdego zadłużenia kluczowy jest czas. Im szybciej podejmie się jakiekolwiek działania zmierzające do uregulowania długu, tym zostaną naliczone mniejsze opłaty karne. Dlatego pierwszym krokiem do uporania się z zadłużeniem i opłatami karnymi jest stawienie im czoła oraz podjęcie stosownych kroków zmierzających do rozwiązania patowej sytuacji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments