1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Poręczyłeś pożyczkę? Nie zawsze musisz spłacać długi znajomego

Poręczyłeś pożyczkę? Nie zawsze musisz spłacać długi znajomego

Poręczyłeś pożyczkę? Nie zawsze musisz spłacać długi znajomego

Poręczenie pożyczki jest coraz powszechniejszą przysługą, wyświadczaną przez znajomych czy członków rodziny osobom ubiegającym się o pożyczkę. Jednak nie wszyscy poręczyciele zdają sobie sprawę, że stając się gwarantem, ponoszą współodpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. Szczególnie kiedy dłużnik przestaje je spłacać. Czy obowiązek uregulowania pożyczki zawsze przechodzi wówczas na żyranta?

Alternatywa dla osób zadłużonych

Pożyczki z gwarantem są często alternatywą dla osób, którym bank odmówił kredytu. Firmy pozabankowe coraz częściej honorują dodatkowe zabezpieczenia chwilówki, a pożyczka online dla zadłużonych jest udzielana bez większych problemów. Co może być formą zabezpieczenia? Wszystko zależy od obowiązującej u konkretnego pożyczkodawcy oferty. Czasem jest to pożyczka pod zastaw samochodu, czasem zobowiązanie zabezpieczone nieruchomością, innym razem chwilówka z tzw. gwarantem. Jednak w tym ostatnim przypadki istotną kwestią jest odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie, która dzielona jest na pół: między pożyczkobiorcę a osobę poręczającą jego chwilówkę.

Odpowiedzialność żyranta

Wbrew pozorom poręczenie pożyczki niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Tym bardziej że według danych BIK w 2016 r. aż 12% pożerowanych zobowiązań nie zostało spłaconych przez pożyczkobiorców w terminie. W takiej sytuacji wierzyciel zwraca się do osoby poręczającej zobowiązanie z żądaniami spłaty zadłużenia. Poręczając pożyczkę, żyrant odpowiada za nią swoim majątkiem. W przypadku bierności żyranta wobec powstałego długu egzekucja spłaty może przyjąć formę nawet egzekucji komorniczej. Ważne jest również, że obszar odpowiedzialności poręczającego nie może być większy niż wzięta pożyczka.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Jedyną sytuacją, w której żyrant jest zwolniony z odpowiedzialności za zaciągniętą przez znajomego pożyczkę, jest przypadek, kiedy ten drugi sumiennie uregulował zobowiązanie. Wraz ze spłatą pożyczki, anulowana jest odpowiedzialność gwaranta. Oczywiste jest, że w przypadku uregulowania zobowiązania przez pożyczkodawcę nie ma żadnego ryzyka braku spłaty.

Ubezpieczenie pożyczki

Rozważając poręczenie pożyczki najbliższej osobie lub znajomemu, trzeba poważnie przemyśleć tę decyzję. W pierwszej kolejności warto ją uzależnić od rzeczywistej sytuacji finansowej potencjalnego pożyczkobiorcy. Jeśli znajomy ma poważne długi lub niestabilną sytuację zawodową, poręczenie pożyczki może nieść ze sobą duże ryzyko konieczności uregulowania w przyszłości zobowiązania za niego. A jeśli nawet warunki finansowe proszącego o poręczenie nie budzą większych zastrzeżeń, to nad poręczeniem warto się poważniej zastanowić.
Dobrym rozwiązaniem w przypadku poręczenia chwilówki jest wymuszenie na pożyczkobiorcy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zobowiązania. Wprawdzie zwiększy ono koszty pożyczki, ale z drugiej strony solidnie zabezpieczy interesy poręczającego. Najczęściej spotykane wariantu ubezpieczeń dotyczą spłaty całościowej lub częściowej zobowiązania w sytuacji śmierci pożyczającego, utraty przez niego pracy lub zdolności do pracy zarobkowej. Przynajmniej częściowe uregulowanie zobowiązania przez ubezpieczyciela będzie znacznym odciążeniem dla poręczyciela, który będzie musiał ponieść odpowiedzialność za zadłużenie znajomego.

Wycofanie decyzji o poręczeniu

Oczywiście osoba poręczająca pożyczkę ma również prawo w trakcie trwania zobowiązania wycofać swoją decyzję. Jednak możliwe jest to jedynie w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca regularnie spłaca zobowiązanie. Chcąc wycofać swoje poręczenie, żyrant musi złożyć odpowiednie oświadczenie do instytucji udzielającej zobowiązania. W momencie wycofania poręczenia przez dotychczasowego żyranta pożyczkobiorca będzie wymagał od pożyczkodawcy przedstawienia nowego zabezpieczenia.

Zasada ograniczonego zobowiązania

W przypadku poręczania pożyczki należy podchodzić z odpowiednią rezerwą do zapewnień znajomego, że poręczenie jest jedynie niewielką przysługą, gdyż ten na pewno spłaci pożyczkę. Zaufanie w przypadku poręczenia pożyczki powinno być znacznie ograniczone. Poza tym warto pomyśleć o odpowiednim skonstruowaniu zakresu poręczenia. Gwarant może zastrzec, że odpowiada jedynie za całą kwotę zaciągniętego zobowiązania bez dodatkowych opłat z tytułu opóźnień w spłacie. Warto określić również termin obowiązywania odpowiedzialności (np. czas, w jakim miało być uregulowane zobowiązanie). Poza tym można poprosić pożyczkodawcę o bieżącym informowaniu o ewentualnych opóźnieniach pożyczkobiorcy w spłacie.

Zabezpieczenie własnych interesów

Poręczyciel może wymóc również na pożyczkodawcy zabezpieczenie na wypadek konieczności spłaty zobowiązania za niego. Rozwiązań w tej kwestii jest kilka. Najczęściej jest to przeniesienie prawa własności do auta czy nieruchomości należących do pożyczkobiorcy. Niekiedy można też podpisać weksel na kwotę równą kwocie zaciąganej pożyczki. Takie zabezpieczenia nie tylko mogą okazać się przydatne w przypadku konieczności spłaty zobowiązania za pożyczkobiorcę, ale również będą stanowiły dla dłużnika dodatkową motywację do terminowej spłaty długu. Przecież w przypadku jej braku pożyczkobiorca może stracić o wiele więcej. Nie tylko znajomego, który poręczył mu pożyczkę, ale również majątek, które stanowiły zabezpieczenie poręczenia.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments