1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Porównanie kredytów, pożyczek i chwilówek

Porównanie kredytów, pożyczek i chwilówek

Kredyty, pożyczki, chwilówki – to wszystko produkty finansowe, mające zapewnić nam dodatkowe pieniądze w razie potrzeby. Ale co tak naprawdę o nich wiemy? Wiele osób posługuje się błędnymi nazwami tych produktów albo używa ich zamiennie, chociaż wcale nie znaczą tego samego. Sporo osób dziwi się też, że kredyt można dostać na 30 dni, ale czy faktycznie będzie to wtedy kredyt, czy jednak pożyczka? Są jeszcze pożyczki hipoteczne i kredyty hipoteczne, które – wbrew podobnie brzmiącej nazwie – nie oznaczają tego samego. Co więc łączy kredyt, pożyczkę i chwilówkę? Czym się od siebie różnią?

Kredyty bankowe

Po kredyt bankowy udajemy się do banku, gdzie zawieramy umowę kredytową. Przez taką umowę bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy na określony w umowie czas określoną w umowie kwotę pieniędzy, która zostanie przeznaczona na podany w umowie cel. Z kolei kredytobiorca na podstawie tej umowy zobowiązuje się do wykorzystania jej w oparciu o warunki określone w umowie oraz na zwrot zobowiązania zgodnie z terminem spłaty i w ustalonej wysokości. Stronami umowy kredytowej są bank jako kredytodawca i osoba fizyczna jako kredytobiorca. Umowa zawsze zawierana jest na piśmie. Muszą się w niej znaleźć między innymi następujące informacje: strony umowy, kwota, cel udzielenia kredytu, zasady i termin spłaty czy wysokość oprocentowania.

Bank przed udzieleniem kredytu weryfikuje też klienta pod względem zdolności kredytowej, obliczanej na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych, jak zaświadczenie o wysokości dochodów za 3 ostatnie miesiące wystawione przez zakład pracy. Trzeba też podać informacje o innych zobowiązaniach kredytowych oraz kosztach tak zwanego życia. Ponadto bank sprawdzi wiarygodność kredytową klienta w bazach BIK, Bankowy Rejestr oraz KRD przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu.

Kredyty mogą brać nie tylko osoby prywatne, ale też firmy. Jednak najpopularniejsze są konsumenckie kredyty gotówkowe, które można przeznaczyć na różne cele, na przykład remont mieszkania, zakup samochodu czy zagraniczne wakacje. Warto też wiedzieć, że ochronie prawa konsumenckiego podlegają kredyty brane w wysokości od 500 do 80000 złotych. Prawo do udzielania produktu finansowego nazwanego kredytem oprócz banku mają tylko SKOKi. Żadna prywatna firma pożyczkowa nie udziela kredytu, a pożyczkę gotówkową. W banku również możliwe jest wzięcie pożyczki.

Pożyczki gotówkowe

Potocznie mówi się, że pożycza się pieniądze. Nawet w wypadku kredytu bankowego używa się zwrotu „pożyczenie pieniędzy”. Jednak jest pewna zasadnicza różnica, która mówi nam, kiedy mamy do czynienia z pożyczką, a kiedy z kredytem. Na podstawie umowy o pożyczkę, regulowanej przepisami kodeksu cywilnego, pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na własność pożyczkobiorcy określoną kwotę na określony w umowie czas oraz w wysokości określonych umową kosztów. Podczas gdy kredyt przekazywany jest tylko do dyspozycji, to w wypadku pożyczki pieniądze przekazywane są na własność. Ponadto w przypadku kredytu bankowego trzeba określić cel, na jaki pożyczamy pieniądze, a decydując się na pożyczkę nie trzeba tego robić. Oczywiście można podać cel, ale nawet jeśli część pożyczonych pieniędzy przeznaczymy na co innego, nic się nie stanie. Z kolei w wypadku kredytu bankowego byłoby to już podstawą do zerwania umowy kredytowej przez bank.

W umowie pożyczki także występują strony. Pożyczkodawca to zwykle instytucja finansowa, taka jak bank czy firma pożyczkowa, ale może to być też osoba fizyczna. Z kolei pożyczkobiorca to osoba fizyczna, ale również osoba prawna. W związku z tym, że pożyczki reguluje kodeks cywilny, umowę można zawrzeć w formie ustnej, pisemnej albo w formie aktu notarialnego. Jednak jeśli kwota pożyczki jest wyższa niż 500 złotych, umowa musi mieć formę pisemną. W umowie musi być zawarte co jest jej przedmiotem, czyli wysokość pożyczanej kwoty pieniędzy. Do tego wpisany musi być czas trwania pożyczki, ponieważ umowa jest zawierana na czas określony. Nawet gdy nie ma podanego czasu spłaty, to reguluje go kodeks cywilny, gdzie zapisano, iż pożyczkobiorca zobowiązany jest oddać przedmiot umowy, czyli kwotę pożyczki, w ciągu 6 tygodni od dnia wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. W treści umowy powinny też znaleźć się zapisy o oprocentowaniu albo innych kosztach dodatkowych. W przeciwieństwie do kredytu bankowego pożyczka może być udzielona za darmo.

Chwilówki od parabanków

Pożyczka chwilówka to tak naprawdę pożyczka gotówkowa, ale zwykle nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby ją dostać. Większość firm pożyczkowych oferuje wzięcie chwilówki online, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów czy przy minimalnych formalnościach. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie internetowej firmy pożyczkowej i podać w nim swoje dane. Potrzebny do tego będzie ważny dowód osobisty oraz wiedza o dokładnych dochodach, kosztach i innych zobowiązaniach finansowych, które samodzielnie we wniosku trzeba podać, dlatego muszą one być dokładne. Najlepiej spisać je ze swojej umowy o pracę lub innego potwierdzenia. Do tego trzeba podać numer konta bankowego, przy czym ważne jest, aby mieć na nim jakieś środki i żeby dane podane w banku zgadzały się z tymi w dowodzie. Wszystkie firmy pożyczkowe udzielające pożyczek online weryfikują swoich klientów przez przelew weryfikacyjny. Dane do takiego przelewu znajdują się na samym końcu wniosku. Najważniejsze jest, aby taki przelew zrobić ze swojego konta bankowego, którego dane zostały podane wcześniej. W międzyczasie trzeba będzie poczekać na decyzję co do przyznania pożyczki.

Co robi w tym czasie parabank? Weryfikuje swojego klienta. Po pierwsze sprawdza zgodność danych na podstawie otrzymanego przelewu weryfikacyjnego. Muszą one odpowiadać tym podanym we wniosku. Nawet jedna literówka może spowodować odrzucenie wniosku o pożyczkę z przyczyn formalnych. Może się też zdarzyć, że firma pożyczkowa zweryfikuje podaną wysokość dochodów, dzwoniąc do zakładu pracy podanego we wniosku. Zwykle, oprócz samego źródła dochodu, trzeba podać też nazwę, NIP lub REGON oraz numer telefonu firmy, w której się pracuje. Do tego firmy pożyczkowe, przed wydaniem ostatecznej decyzji o udzieleniu bądź nieudzieleniu pożyczki, dokonują jeszcze sprawdzenia wiarygodności pożyczkobiorcy w bazach. Jeśli składamy wniosek w dzień powszedni, cała procedura potrwa krótko. Ale w weekendy czy dni świąteczne firma pożyczkowa nie otrzyma od ręki wyniku weryfikacji w bazach, więc też na odpowiedź od nich przyjdzie poczekać. Najczęściej potencjalni pożyczkobiorcy sprawdzani są w bazach Biura Informacji Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Długów. O wiele rzadziej w Biurze Informacji Kredytowej, ponieważ ta baza jest obligatoryjna tylko dla banków. Jeśli wynik weryfikacji będzie pozytywny, pożyczkobiorca nawet po 15 minutach otrzyma kwotę pożyczki na swoje konto bankowe.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments