1. MoneyStore.pl >
  2. Pytania i odpowiedzi >
  3. Pozabankowa pożyczka na raty. Co, jeśli spóźnię się ze spłatą?

Pozabankowa pożyczka na raty. Co, jeśli spóźnię się ze spłatą?

Laptop

Jeśli planujesz zaciągnięcie pozabankowej pożyczki ratalnej, upewnij się, że zdołasz spłacać raty zgodnie z harmonogramem. Konsekwencje braku płatności w terminie mogą być naprawdę druzgoczące. Nie tylko dla portfela. Dziś podpowiemy, jakie mogą być skutki opóźnień w spłacie i co zrobić, jeśli nie jesteś w stanie zwrócić pieniędzy na czas.

Dzięki firmom pożyczkowym, udzielającym pożyczek ratalnych będziesz mógł pożyczyć nawet 25 000 zł. Choć wielu pożyczkodawców zdecydowanie przyjaźniej niż banki patrzy na mniej wiarygodnych klientów, ceną za elastyczność są stosunkowo wysokie koszty okołopożyczkowe.

Ile kosztuje pożyczka ratalna?

Załóżmy, że na sfinansowanie inwestycji, czy nieplanowanych wydatków potrzebne Ci będzie 10 000 zł. Aby nie obciążać nadmiernie domowego budżetu, płatność rozłożymy na 24 miesiące. Poniższe zestawienie obrazuje koszty okołopożyczkowe w najbardziej znanych na rynku firmach pożyczkowych.

Nazwa firmy Całkowity koszt pożyczki Całkowita kwota do spłaty Wysokość miesięcznej raty
Provident 7 200,08 zł 17 200,08 zł. 716,67 zł
Hapi Pożyczki 5 107,06 zł 15 107,06 z 629,54 zł
Zaplo 9574, 80 zł 19574,80 zł 815,62 zł

Choć liderem tego zestawienia jest firma Hapi Pożyczki, która oferuje klientom najtańsze pożyczki ratalne, koszt pożyczenia pieniędzy u tego pożyczkodawcy wciąż pozostaje stosunkowo wysoki. Zwłaszcza dla osób, które zmagają się z problemami finansowymi lub zarabiają nieregularnie.

Łatwo zaciągnąć, trudniej spłacić

Pożyczając pieniądze na 12 czy 24 miesięcy trudno jest przewidzieć, co może wydarzyć się na przestrzeni tego okresu. Utrata pracy, nieplanowane wydatki, choroba członka rodziny to tylko kilka sytuacji, które mogą spowodować niemożność zwrotu pożyczki w terminie. W dalszej części artykułu sprawdzimy, jakie konsekwencje przyniesie za sobą opóźnienie w spłacie i co można zrobić, jeśli wiesz już, że nie zdołasz zwrócić pieniędzy na czas.

Nie mogę spłacić raty na czas. Co mnie czeka?

Jeśli pożyczkodawca nie spłaci raty w terminie, pożyczkodawca będzie próbował wyjaśnić zaistniałą sytuację i sprawdzić, co jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Aby dowiedzieć się „o co chodzi” większość pożyczkodawców kontaktuje się ze spóźnionymi klientami telefonicznie. Cześć z nich wysyła również monity, czyli SMS-owe, e-mailowe lub listowne przypomnienia o konieczności zwrotu zadłużenia. Opóźnienie w spłacie będzie wiązało się także z koniecznością zapłaty odsetek karnych. Ich wysokość wynosi 14% w skali roku

Co, jeśli opóźnienie w spłacie będzie się przedłużać?

Jeśli opóźnienie w spłacie będzie się przedłużać, pożyczkodawca będzie miał prawo wypowiedzenia umowy. Będzie mógł również dochodzić swoich praw przed sądem lub przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej. Sprawdźmy, jak regulują kwestię opóźnień zapisy dokumentów we wspomnianych wyżej firmach.

Brak terminowej spłaty pożyczki w Providencie

W formularzu informacyjnym, dotyczący kredytu konsumenckiego dla Pożyczki Dopasowanej możemy znaleźć następujący zapis: „Provident Polska S.A. ma prawo wezwać Pana/Panią do zapłacenia zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia.” W kolejnej części dokumentu pożyczkodawca informuje, że po wypowiedzeniu umowy może dochodzić zwrotu wierzytelności na drodze sądowej lub pozasądowej. Może również skorzystać ze wsparcia zewnętrznej firmy windykacyjnej lub zbyć całość lub część tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego zostanie obciążony oczywiście pożyczkobiorca.

Brak terminowej spłaty pożyczki w Hapi Pożyczki

W formularzu informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej Hapi Pożyczki możemy przeczytać: „W przypadku gdy Pan/Pani opóźnia się ze spłatą kwoty równej co najmniej dwóm pełnym ratom pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo wezwać Pana/Panią do zapłacenia zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od doręczenia wypowiedzenia.”

Podobnie jak w przypadku Providenta, po wypowiedzeniu umowy pożyczkodawca będzie mógł dochodzić zwrotu wierzytelności w sądzie lub poza nim – również za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej. Pożyczkodawca będzie mógł również zbyć wierzytelność na rzecz osoby trzeciej.

Brak terminowej spłaty pożyczki w Zaplo

W treści umowy pożyczkowej z Zaplo możemy przeczytać: „W przypadku, kiedy Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość podejmowania czynności windykacyjnych. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki, pożyczkodawca będzie miał prawo dochodzenia zwrotu pieniędzy na drodze sądowej.”
Zaplo informuje również pożyczkobiorców, że może przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej i do Biura Informacji Kredytowej. Taki ruch z całą pewnością odbije się na zdolności kredytowej spóźnionego pożyczkobiorcy.

Sprawa sądowa i co dalej?

Skutkiem postępowania sądowego może być wystawienie tytułu egzekucyjnego. Na jego podstawie firma pożyczkowa może się domagać zwrotu należności. Gdy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, dług zostaje przekazany komornikowi. Pożyczkobiorca zazwyczaj dowiaduje się o tym fakcie z pisma, przesłanego listem poleconym.

Co może komornik?

Komornik ma prawo zająć Twoje wynagrodzenie, konto bankowe oraz przedmioty codziennego użytku. Oprócz finansowych konsekwencji, działania komornika bardzo często stanowią ogromne źródło stresu i wstydu.

Obniżenie scoringu w BIK-u

Konsekwencją nieterminowej spłaty pożyczki może być także przekazanie informacji o zadłużeniu do BIK-u. Efektem takiego działania będzie obniżenie scoringu i pogorszenie historii kredytowej. Warto wiedzieć również, że nawet kiedy spłacisz cały dług, jego ślad w BIK-u będzie ciągnął się za Tobą aż 5 lat.

Wpis do rejestru dłużników

Jeśli Twoje zadłużenie będzie trwało co najmniej 60 dni, pożyczkodawca będzie miał prawo wpisać Twoje dane do rejestru Biur Informacji Gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami dłużników. Taki wpis znacząco zmniejszy Twoją wiarygodność w oczach banku, firmy pożyczkowej, kontrahentów biznesowych czy… operatora sieci komórkowej, z którym będziesz chciał podpisać umowę. Na szczęście, kiedy uregulujesz swoje zadłużenie, wierzyciel będzie miał obowiązek poinformowania o tym fakcie BIG. Ten z kolei powinien je usunąć w ciągu 14 dni.

Co, jeśli nie mogę spłacić raty?

Jeśli dopadły Cię przejściowe problemy finansowe i nie jesteś w stanie zwrócić pieniędzy w terminie, możesz skorzystać z okresowej przewie w spłacie pożyczki. Taką możliwość oferuje Provident i Hapi Pożyczki.

Okresowa przerwa w spłacie pożyczki w Providencie

Dzięki okresowej przerwie w spłacie będziesz mógł odroczyć terminu spłaty raty w wymiarze od 1 do 4 rat (dla pożyczki z ratą tygodniową) lub 1 raty dla (pożyczki z ratą miesięczną) bez podania przyczyny. Z przerwy możesz skorzystać od 5 tygodnia po wzięciu pożyczki i po spłaceniu przynajmniej 4 rat (w przypadku pożyczki spłacanej w ratach tygodniowych) lub 2 rat (w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych).

Przesunięcie terminu spłaty raty w Hapi Pożyczki

Hapi Pożyczki umożliwia swoim klientom przesunięcie terminu spłaty raty. Na jakich zasadach można to zrobić?

O przesunięcie terminu spłaty może wnioskować klient, który posiada pożyczkę, udzieloną na co najmniej 7 miesięcy. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę na okres od 7 do 11 miesięcy, będziesz mógł przesunąć spłatę raty 1 raz. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę na okres od 12 do 17 miesięcy, będziesz mógł przesunąć spłatę raty 2 razy. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę na okres od 18 do 23 miesięcy, będziesz mógł przesunąć spłatę raty 3 razy. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę na okres 24 miesięcy, będziesz mógł przesunąć spłatę raty 4 razy. Przesunięcie płatności jest możliwe jedynie po uiszczeniu 3 pierwszych, pełnych rat pożyczki.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments