1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Przejęcie długu przez inną firmę – co oznacza w praktyce?

Przejęcie długu przez inną firmę – co oznacza w praktyce?

Przejęcie długu przez inną firmę - co oznacza w praktyce?

Do przejęcia długów przez inne firmy dochodzi bardzo często. Taka praktyka stosowana jest również w przypadku pożyczek udzielanych przez podmioty pozabankowe. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie spłacone, firma pożyczkowa najczęściej rozpoczyna działalność windykacyjną. Gdy nie przyniesie ona oczekiwanego rezultatu, podmiot może sięgnąć po inne rozwiązania. Zalegającego ze spłatą pożyczkobiorcę nie powinno więc zdziwić, iż o zwrot pieniędzy upomni się inna firma. Dlatego też warto wiedzieć, na czym polega proces przejęcia długu przez inny podmiot, a także jak postępować w takiej sytuacji.

Przejęcie długu – czym właściwie jest i na czym polega?

Przejęcie długu nazywane jest również przelewem wierzytelności lub też cesją. Taki proces jest całkowicie zgodny z prawem obowiązującym w Polsce. Normują go przepisy kodeksu cywilnego. Przejęcie długu pozwala wierzycielowi na zbycie swoich praw do danych wierzytelności na rzecz innej firmy.

Jak przebiega procedura przejęcia długu?

Firma pozabankowa posiada wierzytelność w postaci niespłaconej przez pożyczkobiorcę pożyczki. Po uruchomieniu postępowania windykacyjnego okazuje się, iż nierzetelny klient nie spłaci zaciągniętego zobowiązania. Windykacja nie przynosi więc oczekiwanego rezultatu. W takim przypadku podmioty pozabankowe najczęściej decydują się na sprzedanie długu firmie zewnętrznej w celu odzyskania, chociażby części pożyczonych pieniędzy.

Jeżeli firma pożyczkowa sprzeda swój dług firmie zewnętrznej, otrzyma za niego zapłatę. Strony ustalają między sobą cenę zakupu należności, przy czym z reguły jest to kwota niższa niż ta, której nie spłacił pożyczkobiorca. W momencie podpisania umowy pomiędzy pożyczkodawcą a firmą zewnętrzną (nabywcą) następuje przekazanie praw do wierzytelności. W takiej sytuacji pożyczkobiorca ma dług wobec nowego nabywcy wierzytelności, a nie firmy pożyczkowej, w której zaciągał pożyczkę. W przypadku dłużnika niewiele się zmienia. Nadal ma dług w takiej samej wysokości, jednak musi go spłacić innej firmie.

Warto pamiętać, iż przelew wierzytelności może nastąpić bez zgody pożyczkobiorcy. Niemniej jednak musi on zostać poinformowany o tym fakcie. Informacja ta wychodzić powinna od firmy pożyczkowej, będącej zbywcą wierzytelności. Obowiązek zawiadomienia o przejęciu długu wynika z art. 512 kodeksu cywilnego.

Przejęcie długu przez inną firmę – jak ma się zachować klient, którego dług został przejęty?

Niestety, w praktyce art. 512 kodeksu cywilnego nie zawsze jest przestrzegany. Dłużnik zazwyczaj zostaje powiadomiony o przejęciu długu przez firmę, która go nabyła. Klient otrzymuje wezwania do zapłaty wraz z informacją, iż doszło do cesji. Przejmowaniem długów zajmują się najczęściej wyspecjalizowane firmy windykacyjne, które wykupują kilka – kilkanaście wierzytelności od różnorodnych firm. Nie są to tylko firmy pożyczkowe, ale również telekomunikacyjne czy banki. Wówczas uruchomiony zostaje proces windykacji. Firmy windykacyjne mają na celu odzyskanie zakupionych należności.

Pożyczkobiorca, który nie spłacał regularnie swojej pożyczki, musi więc liczyć się z tym, że prędzej czy później jego dług trafi do firmy windykacyjnej. Podmiot ten prześle do klienta wezwanie do zapłaty zaległej kwoty na jej rachunek. Zanim jednak dłużnik zdecyduje się na taki krok, powinien sprawdzić wiarygodność danej firmy windykacyjnej.
Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie, czy dany dług istnieje i nas dotyczy. Konieczne jest także potwierdzenie w firmie, w której zaciągana została pożyczka, czy wierzytelność na pewno została zbyta – o ile nie zostaliśmy o tym fakcie poinformowani wcześniej. Wystarczy zadzwonić do pożyczkodawcy.

Następnie należy sprawdzić, czy dany dług nie jest przedawniony. Firmy windykacyjne skupują stare należności, które z punktu widzenia firmy pożyczkowej są wierzytelnościami straconymi. Dla przykładu pożyczki chwilówki przedawniają się po 3 latach. Nie mogło jednak nastąpić przerwanie biegu przedawnienia, np. na skutek spłaty części zadłużenia przez dłużnika.

W przypadku, gdy wszystko się zgadza, powinniśmy rozpocząć negocjacje z nowym wierzycielem. Firmie zależy na tym, aby odzyskać pieniądze, dlatego też może zgodzić się na wydłużony termin spłaty zobowiązania, rozłożenie go na raty czy też nawet umorzenie części długu.

Co jeszcze powinien wiedzieć pożyczkobiorca, którego dług został przejęty przez firmę windykacyjną?

Firma zewnętrzna, która zakupiła wierzytelność, przejęła także wszystkie prawa z nią związana. Z tego też względu może naliczyć dodatkowe odsetki za opóźnienie w spłacie, czy też skierować sprawę do sądu w celu rozpoczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego. Jeżeli dług nie przedawnił się, jedynym wyjściem z sytuacji jest spłata zobowiązania. Unikanie firmy windykacyjnej oraz uchylanie się od odpowiedzialności nie ma sensu. Działalność firm windykacyjnych opiera się na skupie wierzytelności, na których można zarobić. Z tego też względu należy przypuszczać, iż podmiot ten wykorzysta wszystkie możliwe ścieżki prawne, aby odzyskać swoje pieniądze.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments