1. MoneyStore.pl >
 2. Pytania i odpowiedzi >
 3. Różnice między kredytem a pożyczką – wady i zalety

Różnice między kredytem a pożyczką – wady i zalety

Monety

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że pomiędzy tymi instrumentami finansowymi są jakieś różnice. Zaczynają się one od podstaw, czyli umocowań prawnych. Kończą się natomiast na konkretnych rozwiązaniach praktycznych – te natomiast odbijają się na naszych kieszeniach.

Pożyczka a kredyt – podstawy prawne

Należy sobie zdawać sprawę z tego, że pożyczka towarzyszy człowiekowi w zasadzie od zawsze. Kiedy mamy jakiś nadmiar, to może tu chodzić zarówno o rzeczy, jak i środki pieniężne. Dlatego przepisy regulujące tę formę wsparcia możemy znaleźć w Kodeksie Cywilnym.

Inaczej jest z kredytem – wyewoluował on z pożyczki. Podstawowa różnica między nimi jest taka, że pieniądze nie są własnością kredytodawcy, a pochodzą z wpłat innych klientów lub inwestorów. By ograniczyć ryzyko sprzeniewierzenia funduszy lub zbyt pochopne udzielenie zobowiązania, stworzono osobne przepisy. Zapisy odnośnie kredytów znajdziemy w prawie bankowym oraz w ustawie o kredycie konsumenckim.

Kto może udzielić kredytu, a kto pożyczki?

Z przepisów prawa wynika, że pożyczki może udzielić każdy, kto ma na to środki. Jest możliwa dzięki temu pożyczka sąsiedzka, rodzinna, ale również bankowa i pozabankowa. W zasadzie nie ma ograniczeń formalnych, jeśli pieniądze oczywiście pochodzą z własnych funduszy.

Zostanie kredytodawcą natomiast obłożone jest licznymi wymaganiami formalnymi. Jednostki, które mogą udzielać kredytów to:

 • banki,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (czyli SKOKi),
 • Instytucje kredytowe,
 • oraz inne podmioty wyszczególnione w ustawie.

Dodatkowo jeszcze wszystkie instytucje udzielające kredytów są pod ścisłą kontrolą organów władzy państwowej takich jak Komisja Nadzoru Finansowego. Mają one monitorować bezpieczeństwo powierzonych tym instytucjom pieniędzy. W myśl obecnych przepisów banki muszą również przedstawić aktywa, które będą przeznaczone na wypłatę kredytu, co ma zapobiegać niewypłacalności tych instytucji.

Cel przeznaczenia pieniędzy – pożyczka a kredyt

Tutaj warto zapamiętać, że kredyt z definicji jest celowy, to znaczy, że musimy uzasadnić kredytodawcy, po co są nam potrzebne pieniądze. Mało tego, banki mają prawo sprawdzić kredytobiorcę i domagać się na przykład przedstawienia umów lub faktur. Istnieją oczywiście wyjątki, są nimi kredyty studenckie, karta debetowa, limit kredytowy na koncie oraz inne produkty bankowe, które nie są tak restrykcyjne pod względem celu.

Gdy zaciągamy pożyczkę, to pożyczkodawca z reguły nie pyta, na co potrzebną są nam pieniądze. Nie jest to też w żaden sposób uregulowane prawnie. Przyjęło się jednak, że pożyczka jest swobodniejsza i to osoba pożyczająca sama decyduje, na co przeznaczy uzyskane środki

Różnica ta jest oczywiście wynikiem tego, że instytucje kredytowe muszą dbać o dobro inwestorów. Nie mogą zatem kredytować błahych zachcianek lub inwestycji, które nie będą przekładalne na jakąś wartość materialną.

Komu kredyt, a komu pożyczka – formalności

W reklamach chwilówek, często możemy spotkać się ze sformułowaniami typu “od ręki”, “na dowód” czy “bez formalności”. Kredyt natomiast wiąże się z badaniem klienta przez bank. Wymagania te są wynikiem powierzania kredytobiorcy cudzych pieniędzy – sprawdzić należy więc jego wiarygodność.

A w jaki sposób kredytodawcy sprawdzają swoich klientów? Używają przede wszystkim następujących narzędzi:

 • ocena zdolności kredytowej,
 • badanie historii kredytowej,
 • scoring kredytowy.

Wszystkie one mają sprawdzić, jaka jest sytuacja finansowa danej osoby oraz jakie jest ryzyko braku spłaty zobowiązania. Wszystko to po to, by zminimalizować prawdopodobieństwo utraty pieniędzy.

W ocenie potencjalnego kredytobiorcy pomagają dane zgromadzone w różnego rodzaju rejestrach:

 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • biura informacji gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Sądowy.

Kiedy zwrot pieniędzy?

Przyjęło się myśleć o pożyczce, jako zobowiązaniu krótkoterminowym. Wniosek taki można wysnuć przede wszystkim z praktyki instytucji finansowych. Firmy pożyczkowe preferują udzielanie chwilówek, natomiast nawet w ofercie banków najdłuższy możliwy termin spłaty pożyczki jest krótszy niż w przypadku analogicznego kredytu.

Przyglądając się jednak sprawie od strony formalnej okazuje się, że w przypadku kredytu termin zwrotu musi być ustanowiony. W przypadku pożyczki nie ma takich obostrzeń prawnych. Zatem może być tak, że pożyczka będzie bezzwrotna, na wiecznie nieoddanie, “oddasz, jak będziesz mieć” i tak dalej.

Z tych rozwiązań prawnych wysnuć można jeszcze jeden wniosek: kredyt jest zawsze zwrotny, w przypadku pożyczki nie ma takich wymagań. Oczywiście można to powiązać z różnicą w pochodzeniu środków, kredytodawca musi dbać o interes nie tylko swój, ale i innych klientów. Pożyczka udzielona przez krewnego może być pomocą bezzwrotną.

Konieczność zwrotu kredytu nie oznacza jednak, że w wyjątkowych sytuacjach (klęski żywiołowe, duże zadłużenie kredytobiorcy) nie może on zostać zrestrukturyzowany lub częściowo umorzony. Pamiętać jednak trzeba o specjalnym charakterze tego działania, ma ono pogodzić interesy dłużnika z interesem wierzyciela, a przede wszystkim doprowadzić do odzyskania chociaż części pieniędzy, nawet jeśli ograniczy to zarobek banku.

Jakie są koszty kredytu, a jakie koszty pożyczki?

To może być temat-rzeka i na pewno go rozwiniemy. Zacznijmy od tego, co oczywiste: kredyt udzielany jest z pieniędzy inwestorów, zatem musi on przynosić jakiś zysk, który zostanie rozdzielony na osoby lokujące pieniądze oraz bank. Ponadto sama regulacja prawna mówi o tym, że kredyt ma być płatną formą pożyczania pieniędzy.

Inaczej jest z pożyczką – tutaj Kodeks Cywilny nie określa w żaden sposób odpłatności. Zatem zobowiązanie zaciągnięte u rodziny może być pozbawione kosztów, podobnie jak pierwsza, darmowa chwilówka. Górne granice zysku firm pożyczkowych określa natomiast ustawa antylichwiarska z marca 2016 roku.

Co jest droższe: pożyczka czy kredyt?

Według przepisów prawa kredyt musi być odpłatny, jednak często spotykamy się z tym, że jest o wiele tańszy niż pożyczka. Można to świetnie zaobserwować na przykładzie analogicznych zobowiązań hipotecznych, kredyt jest tutaj rozwiązaniem tańszym.

Można się zapytać, czemu pożyczki są tak drogie, skoro mogą być całkiem darmowe? Wynika to przede wszystkim z tego, co napisaliśmy wcześniej: te zobowiązania są o wiele mniej regulowane, a co za tym idzie pożyczkodawca ma na nas mniejszy wpływ. Często nie stosuje się również analizy sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Brak szczegółowej weryfikacji klienta podwyższa ryzyko braku spłaty. Pożyczkodawcy rekompensują to sobie podnosząc koszty tych zobowiązań. Dlatego właśnie możemy spotkać wskaźniki RRSO, które mogą co najmniej zadziwić wysokością. Po prostu rzetelni pożyczkobiorcy płacą za tych, którzy spłaty nie dokonają.

Nie oznacza to jednak, że pożyczka zawsze jest rozwiązaniem gorszym. Gdy potrzebujemy pieniędzy na jakiś niestandardowy cel, to bank może odmówić udzielenia kredytu i zaproponować właśnie ten drugi instrument finansowy, ponieważ wymaga mniej formalności.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments