1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Śmierć pożyczkobiorcy. Kto spłaca jego pożyczkę?

Śmierć pożyczkobiorcy. Kto spłaca jego pożyczkę?

Śmierć pożyczkobiorcy. Kto spłaca jego pożyczkę?

Śmierć osoby, która zaciągnęła wcześniej pożyczkę, wcale nie anuluje powstałego długu. Co więcej, konsekwencje niespłaconego zobowiązania mogą dotknąć najbliższych zmarłego pożyczkodawcy. Kto tak właściwie spłaca pożyczkę po śmierci pożyczkobiorcy?

Długi się dziedziczy

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, do spadku po zmarłym wlicza się nie tylko jego majątek, ale również jego zadłużenia. Oznacza to, że brak spłaty pożyczki przez zmarłego obciąża osoby, które odziedziczyły po nim spadek. Tym samym żona, która przyjęła spadek po mężu wraz z jego zadłużeniami, będzie musiała uregulować chwilówki w 24h, których nie uregulował zmarły. Zatem problemy ze spłatą pożyczki nie są rozwiązywane w momencie zgonu pożyczkobiorcy. Jego śmierć i pozostawienie nieuregulowanych zobowiązań może być dopiero początkiem poważnych problemów dla jego najbliższych.

Kto dziedziczy długi?

Długi dziedziczą zarówno spadkobiercy ustanowieni w testamencie, jak i spadkobiercy ustawowi. Jeśli zmarły nie zdążył sporządzić testamentu, to zgodnie z prawem jego majątek dziedziczą osoby najbliższe (np. współmałżonek, dzieci, rodzeństwo). Wprawdzie osoby dziedziczące mają prawo do odrzucenia spadku wraz z zapisanymi w nim zobowiązaniami zmarłego, jednak do tego konieczne jest chociażby podstawowe zorientowanie w swoich prawach jako spadkobiercy.

Odrzucenie spadku

Osoba, która spodziewa się, że jej najbliższy może zapisać jej w spadku zarówno swój majątek, jak i długi, ma prawo do zrzeczenia się spadku. Swoją decyzję może wyrazić jeszcze za życia osoby sporządzającej testament. W tym celu wystarczy sporządzić stosowny akt notarialny. W przypadku śmierci bliskiej osoby potencjalny spadkobierca może odrzucić przyznany spadek. Wystarczy w tym celu deklaracja ustna lub pisemna przed notariuszem bądź sądem. Odrzucając jednak spadek, należy pamiętać, że przechodzi on na kolejną osobę, która według prawa jest do niego uprawniona. Zatem jeśli żona odrzuci spadek po zmarłym mężu, to przejdzie on w całości na jego dzieci. Tym samym odrzucenie spadku nie anuluje zaciągniętych przez zmarłego długu.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli potencjalni spadkobiercy nie podejmą odpowiednich kroków w celu odrzucenia spadku, po pewnym czasie zostanie on automatycznie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas na spadkobiercę przechodzi nie tylko prawo do pozostawionego majątku, ale też zobowiązania pozostawione przez zmarłego. Ważną informacją jest ta, że spadkobierca odpowiada za długi w wysokości przyznanego majątku. Jeśli dziecko odziedziczyło po zmarłym ojcu auto warte 20 0000 zł, a zadłużenia zmarłego przekraczają 40 000 zł, to spadkobierca odpowiada za zadłużenie w wysokości 20 000 zł. Oczywiście wierzyciel może zabezpieczyć na poczet zaległości nie tylko odziedziczony majątek, ale również część dobytku spadkobiercy adekwatną do wysokości zadłużenia, za którą odpowiada. Takie sytuacje mają najczęściej miejsce, kiedy odziedziczony majątek jest trudny do zbycia i spieniężenia.

Spadek z długami. Co dalej?

Jeśli spadkobierca przyjął spadek wraz z zadłużeniami zmarłego, nie ma innego wyjścia, jak uregulować zaległości. Jeśli spadek dotyczy kilku osób, można podzielić również zobowiązania na odpowiednie części, które będą regulować poszczególni spadkobiercy. Poza tym, jeśli zaległe zobowiązanie trafiło już do firmy windykacyjnej, warto się z nią skontaktować w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Takim firmom zależy na odzyskaniu długu, dlatego też często idą na rękę dłużnikom. Na pewno nie warto wychodzić z założenia, że kwestia odziedziczonych zaległości rozwiąże się sama. W przypadku bagatelizowania odziedziczonego zadłużenia prędzej czy później odezwą się do spadkobiercy wierzyciele. W najgorszym przypadku brak spłaty może spowodować wciągnięcie spadkobiercy na listę dłużników.

Działanie zawczasu: ubezpieczenie pożyczki

Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze spłatą przez spadkobierców odziedziczonych po zmarłym długów jest ubezpieczenie zaciąganej pożyczki. Coraz więcej firm pożyczkowych oferuje polisę, która obejmuje spłatę chwilówki przez ubezpieczyciela na wypadek śmierci pożyczkobiorcy. Jednak decyzję o takim produkcie należy podjąć w momencie podpisywania umowy o pożyczkę. Oczywiście tego rodzaju polisa jest dodatkowo płatna. Czasem jednak warto zainwestować kilkaset złotych więcej i mieć spokojne sumienie, że na wypadek naszej śmierci nie obciążymy swoimi zobowiązaniami najbliższych. Dlatego też decyzja o zaciągnięciu pożyczki ekspresowej powinna być przemyślana pod różnymi względami. Warto brać pod uwagę nie tylko dostępną kwotę pożyczki czy całkowite jej koszty, ale również inne rozwiązania proponowane przez pożyczkodawcę, które pozwolą zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji utrudniających spłatę zobowiązania. Każdy samodzielnie powinien odpowiadać za swoje długi. Obciążenie nimi chociażby dzieci może być dla nich dużym ciosem w kwestii finansów. Warto odpowiednio wcześniej zadbać o ich finansowe bezpieczeństwo.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments