1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Stopy procentowe a ich wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek

Stopy procentowe a ich wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek

Stopy procentowe a ich wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek

Wiele osób zmagających się z niespodziewanymi wydatkami, pragnieniem finalizacji wymarzonego celu, marzących o wyjeździe wakacyjnym, czy też chcących spłacić inne zobowiązania decyduje się na zaciągnięcie pożyczki. Bez względu na to, z jakich powodów sięgamy po takie wsparcie domowego budżetu, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które realnie wpływają na wysokość spłaty zobowiązania. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się stopy procentowe.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania jako główny czynnik wpływający na wysokość pożyczki

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO to główny czynnik, który wpływa na wysokość pożyczki. Określa ona faktyczny koszt zaciągniętego zobowiązania, który pożyczkobiorca musi spłacić w określonym czasie zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Stopa procentowa jest zatem realnym kosztem pożyczki, uzależnionym od innych czynników.

Stopy procentowe są narzędziem, za pomocą którego następuje regulacja ilości pieniędzy obecnych na polskim rynku. Dzięki nim możliwe jest między innymi zahamowanie inflacji czy też pobudzenie gospodarki państwowej. Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej podwyższa lub obniża poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. To od tej decyzji zależy kondycja gospodarki narodowej, a także ogólna sytuacja na rynku finansowym. Ma to swoje odzwierciedlenie między innymi w kursie złotego.

Wpływ stóp procentowych na wysokość pożyczek

Stopy procentowe mają wpływ na wysokość kredytów bankowych oraz pożyczek otrzymywanych w firmach pozabankowych. Jak już zostało wspomniane powyżej, na comiesięcznych spotkaniach Rady Polityki Pieniężnej ustalane są stopy procentowe banku centralnego. Określają one cenę, za jaką Narodowy Bank Polski może pożyczyć pieniądze placówkom komercyjnym, a także sprzedawać im papiery wartościowe.

Wysokość stóp procentowych wpływa również na stawki WIBOR, czyli referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Warto również wspomnieć, że wysokość stóp procentowych banku centralnego związana jest pośrednio z wysokością oprocentowania lokat.

Rodzaje stóp procentowym na polskim rynku finansowym

Na polskim rynku finansowym wyróżnia się cztery główne typy stóp procentowych: referencyjną, lombardową, depozytową oraz redyskontową (redyskonta weksli). Dla każdego z powyższych rodzajów określana jest inna wartość. Podstawowym typem stopy procentowej jest stopa referencyjna (określana również stopą interwencyjną lub stopą repo) będąca wyznacznikiem rentowności krótkoterminowych papierów wartościowych, które są emitowane przez Narodowy Bank Polski. To właśnie ten czynnik odpowiada za regulację ilości pieniędzy obecnych w gospodarce krajowej. Pełni on także istotną funkcję w kształtowaniu wysokości oprocentowania pożyczek pozabankowych, a także tych zawieranych pomiędzy instytucjami finansowymi.

Ogólnie funkcjonuje zasada, iż stawka WIBOR powinna być wyższa niż poziom stopy referencyjnej. Stopa referencyjna ma istotny wpływ na ustalanie wysokości oprocentowania kredytów oraz lokat bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Spadek oraz wzrost stóp procentowych – jakie to rodzi konsekwencje?

Zarówno spadek, jak i wzrost stóp procentowych uruchamia łańcuch pewnych finansowych zależności.
Obniżenie stóp procentowych skutkuje tym, że bank centralny pożycza pieniądze na korzystniejszych warunkach dla podmiotu zainteresowanego. Wówczas to banki komercyjne nie muszą „pożyczać” środków od klientów indywidualnych. Ma to realny wpływ na obniżenie oprocentowania lokat bankowych. W niektórych wypadkach sytuacja ta wiąże się również z wyższym oprocentowaniem pożyczek, co z kolei sprawia, iż firmy pozabankowe również mogą podnieść koszty chwilówek, zwiększając wysokość odsetek.

Podwyższenie stóp procentowych sprawia, że banki komercyjne pożyczając pieniądze od banku centralnego, musząc liczyć się z wyższymi kosztami. W takich przypadkach szukają one alternatywnych rozwiązań i częściej decydują się na „pożyczanie” środków od klientów indywidualnych. Najczęściej w takiej sytuacji na rynku finansowym pojawiają się konkurencyjne, korzystne oferty lokat bankowych o wysokim oprocentowaniu.

RRSO a chwilówki

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to nie tylko samo oprocentowanie pożyczki. W RRSO wliczone są również inne koszty w postaci prowizji, opłat administracyjnych oraz innych usług. Jest to więc suma czynników wpływających na wysokość pożyczki.

Decydując się na pożyczkę w firmie pozabankowej, warto jednak przyglądać się nie tyle wysokości RRSO, ile ogólnej atrakcyjności danej oferty. Każdy pożyczkodawca przygotowuje swoją ofertę na podstawie różnych warunków oraz kosztów. Naturalnym stanem rzeczy jest więc to, że nie są one identyczne. W wyborze odpowiedniej, najkorzystniejszej oferty dopasowanej do naszych potrzeb pomóc może ranking pożyczek online.

Niektóre firmy pozabankowe oferują również darmowe chwilówki dla nowych klientów. Należy oddać dokładnie taką kwotę, jaka została pożyczona. Wówczas RRSO wynosi 0%. Warunek jest jednak jeden – konieczne jest spłacenie zobowiązania w wyznaczonym terminie, bez opóźnień.

guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Zmiana stóp procentowych a budżet domowy | MoneyStore.pl
3 lat temu

[…] określanie wysokości podstawowych stóp procentowych Narodowy Bank Polski, będący bankiem centralnym, może wpływać na wartość stóp procentowych […]