1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Umorzenie długu – kiedy jest możliwe?

Umorzenie długu – kiedy jest możliwe?

Umorzenie długu - kiedy jest możliwe?

Umorzenie długu to najprawdopodobniej marzenie każdej osoby, której największym zmartwieniem są nieuregulowane zobowiązania i związane z nimi problemy finansowe. Telefony od wierzycieli, listy z upomnieniami, wizyty komorników – rzeczy te nie należą do najprzyjemniejszych. Umorzenie długu skutkuje między innymi tym, że dłużnik nie ma żadnych zobowiązań wobec wierzyciela. Czy wierzyciel również czerpie z tego jakieś korzyści?

Niewypłacalny dłużnik – co w praktyce taka sytuacja oznacza dla wierzyciela?

Większość wierzycieli doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niewypłacalny dłużnik to ogromny orzech do zgryzienia oraz wiążący się z całą sytuacją długi i trudny proces odzyskiwania pieniędzy. Konieczność wszczynania kolejnych spraw związane jest z rosnącym kosztami egzekwowania zobowiązania. Często sytuacja jest na tyle patowa, że wierzyciel nie ma nawet perspektyw na odzyskanie pieniędzy.

W wielu przypadkach okazuje się, że bardziej opłacane zaczyna być umorzenie długu. Wówczas to dług dla wierzyciela kwalifikowany jest jako koszt uzyskania przychodów. Niemniej jednak każda sytuacja powinna być traktowana indywidualnie. Umorzenie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Umorzenie długu – kogo może dotyczyć?

Umorzenie długu nie jest tym samym, co kryje się pod terminem przedawnienia długu. Dla przykładu przedawnienie pożyczki następuje po 3 latach od wystąpienia długu, o ile sprawa nie zostanie skierowana na drogę sądową. Proces odzyskiwania długów od niewypłacalnych dłużników zazwyczaj jest żmudny. W przypadku gdy wierzyciel nie chce wstępować na drogę sądową, powinien rozważyć umorzenie długu. Jest to jednak możliwe do 3 lat od pojawienia się zadłużenia, ponieważ później dług może ulec przedawnieniu. Postępowanie mające na celu umorzenie długów dba zarówno o interesy wierzyciela, jak i samego dłużnika.

Umorzenie długu z punktu widzenia prawa

Umorzenie długu reguluje art. 508 kodeksu cywilnego. Aby mogło do niego dojść, na takie rozwiązanie powinny zgodzić się obie zainteresowane strony. Z zasady jest to korzystne dla dłużnika, niemniej jednak musi on potwierdzić to w postępowaniu sądowym i oficjalnie zaakceptować. Niekiedy osoba z nieuregulowanymi zobowiązanymi nie zgadza się jednak na umorzenie jej długów.

Gdy jednak dochodzi do umorzenia, zawierana jest umowa pomiędzy obiema stronami. Wówczas to u dłużnika powstaje przychód, który zgodnie z obowiązującym prawem powinien podlegać opodatkowaniu. Umorzeniu może ulec zarówno cała kwota zobowiązania, jak i wartość powiększona o odsetki, które powstały w okresie prób egzekucji zobowiązania. Umorzenie długu może także nastąpić na skutek cofnięcia pozwu lub zrzeczenia się roszczenia (w takich przypadkach zgoda dłużnika nie jest wymagana).

Czy umorzenie długu jest możliwe w każdej sytuacji?

Wiele firm decyduje się na umorzenie długu, ponieważ jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze niż kolejne próby egzekwowania zobowiązania oraz szukanie innych dróg na odzyskanie pieniędzy. Umorzenie długu nie może być jednak możliwe w firmach windykacyjnych. W ich przypadku możemy jedynie mówić o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W rzeczywistości umorzenie długów ma miejsce niezwykle rzadko. Z tego też względu dłużnicy, którzy zalegają ze spłatą swojego zobowiązania, nie mogą oczekiwać, że wierzyciel od razu będzie chciał umorzyć taki dług.

Umorzenie długu u komornika – czy jest to możliwe?

W tym przypadku można wyróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, umorzenie egzekucji komorniczej. Po drugie, umorzenie długu u komornika.

W przypadku umorzenia egzekucji komorniczej dług nadal istnieje. Komornik umorzył jednak postępowanie egzekucyjne. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest tzw. bezskuteczność egzekucji, czyli niemożność ściągnięcia długu. Wówczas to komornik zdejmuje zajęcia komornicze z konta bankowego oraz wynagrodzenia za pracę dłużnika.

O umorzeniu długu u komornika mówimy, gdy wierzyciel jako wyłączny dysponent postępowania egzekucyjnego wyrazi zgodę na umorzenie długu w całości lub w części. Komornik nie ma możliwości i prawa, aby samodzielnie podjęć decyzję o umorzeniu długu.

Alternatywne możliwości dla umorzenia długu

Osobną kwestią jest przejęcie długu. Polega ono na tym, że miejsce dłużnika zastępuje osoba trzecia. W takiej sytuacji następuje wygaśnięcie zobowiązania względem poprzedniego dłużnika, a wierzyciel nie ma prawa żądać od niego spłacenia zadłużenia. Umowa o przejęciu długu musi zostać zawarta pisemnie, ponieważ w innych przypadkach jest nieważna i nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Podsumowanie: jakie korzyści niesie za sobą umorzenie długu?

Pomimo tego, że umorzenie długu dla wierzyciela kojarzy się z czymś niekorzystnym, tak naprawdę może być jedynym wyjściem z patowej sytuacji. Jak już zostało wspomniane, dług może zostać zaliczony na poczet kosztów uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie dużo lepsze niż próby egzekwowania zapłaty zadłużenia u dłużnika będącego na granicy bankructwa. Wierzyciel nie musi też ponosić kolejnych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Aby zaoszczędzić stresu sobie i swoim najbliższym, powinniśmy zatroszczyć się o to, aby nasze zobowiązania były regulowane terminowo. Wówczas nie będziemy musieli liczyć na to, że nasz dług zostanie umorzony, a my będziemy mogli spać spokojnie.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments