1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. W jak windykacja. Jak przebiega?

W jak windykacja. Jak przebiega?

W jak windykacja. Jak przebiega?

Konsekwentne niespłacanie zaciągniętych pożyczek może doprowadzić do wszczęcia wobec dłużnika windykacji. Chociaż nikomu nie życzymy tego rodzaju doświadczeń, warto znać chociażby etapy, w ramach których wierzyciel może egzekwować należną gotówkę.

Długi, które rosną

Niekiedy problem ze spłatą pożyczki wynika ze zbiegu losowych zdarzeń. Nagła choroba, utrata pracy czy inny wypadek losowy mogą sprawić, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie oddać pożyczonych pieniędzy. Oczywiście zawsze w takiej sytuacji może brać pod uwagę pożyczki dla zadłużonych, których udziela coraz więcej firm. Jednak jeśli posiada się już długi, należy bardzo rozsądnie podchodzić do kwestii kolejnych zobowiązań. Nawet wtedy, kiedy w grę wchodzi pożyczka online z komornikiem. Zbyt pochopnie zaciągnięte pożyczki oddłużeniowe mogą jedynie powiększyć skalę finansowych problemów. A te doprowadzą najpewniej do wszczęcia postępowania windykacyjnego.

Czym jest windykacja?

Windykacja pochodzi z łacińskiego vindicato, co oznacza „dochodzenie roszczeń”. Tym samym windykacja to nic innego jak egzekwowanie czegoś, co znalazło się bezprawnie w posiadaniu drugiej osoby. Taką rzeczą może być gotówka pożyczona w ramach pożyczki ekspresowej. Wprawdzie została ona pozyskana przez pożyczkobiorcę legalnie (w ramach podpisanej umowy pożyczkowej), jednak brak spłaty pożyczki jest łamaniem postanowień zawartej umowy. Dlatego też wobec niesolidnego pożyczkobiorcy może być wszczęte postępowanie windykacyjne w celu odzyskania należnej gotówki.

Windykacja polubowna

Proces odzyskiwania należnej gotówki przez wierzyciela można podzielić na kilka zasadniczych etapów. Pierwszym z nich jest windykacja polubowna, w ramach której windykator usiłuje dogadać się z dłużnikiem w kwestii uregulowania zadłużenia. Na tym etapie osoba zadłużona otrzymuje liczne wezwania do zapłaty zobowiązania. Oczywiście każdy monit wiąże się z doliczeniem dodatkowych opłat do istniejącego już długu. Najlepszym wyjściem na tym etapie windykacji jest skontaktowanie się nierzetelnego pożyczkobiorcy z firmą windykacyjną i próba ustalenia dogodnego harmonogramu zwrotu należności. Warto pamiętać, że firmom windykacyjnym zależy na skutecznym odzyskaniu należności (na tym przecież zarabiają), dlatego są otwarte na negocjacje i współpracę z dłużnikami. Unikanie mimo wszystko wezwań do zapłaty nie jest wyjściem z sytuacji. Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do jeszcze poważniejszych problemów z windykatorem.

Windykacja sądowa

Jeśli dłużnik mimo wszystko nie chce współpracować z firmą windykacyjną, ta musi skierować sprawę do sądu. Tylko wyrok sądu uprawnia do uzyskania tytułu egzekucyjnego, który jest niezbędny do skierowania sprawy zadłużenia do komornika. W przypadku uporczywego unikania przez pożyczkobiorcę uregulowania zobowiązania, uzyskanie takiego tytułu jest jedynie kwestią czasu. Istotnym zagadnieniem na tym etapie jest termin przedawnienia długu. Jednak szerzej na ten temat piszemy niżej.

Windykacja komornicza

Ostatnim etapem windykacji jest postępowanie komornicze. Warto pamiętać, że komornik nie jest windykatorem. Do obowiązków komornika należy wyszukanie majątku dłużnika, który będzie mógł pokryć powstałe zadłużenie. Komornik przeprowadza również licytacje mienia należącego do dłużnika, jeśli takie działania są konieczne. Postepowanie komornicze egzekwuje również spłatę zobowiązania z innych źródeł, np. wynagrodzenia dłużnika, jego zwrotu podatku z urzędu skarbowego itp.

Warto znać swoje prawa

Chociaż większość firm windykacyjnych skupia się na tym, aby odzyskać należności już na etapie windykacji polubownej, to mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy windykator będzie postępował niezgodnie z prawem. Najczęściej jest nim egzekwowanie długu, który uległ przedawnieniu. Obecnie powstałe roszczenia ulegają przedawnieniu po 10 lat. W przypadku zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub dotyczących innego rodzaju zobowiązań okres ten wynosi 3 lata. Jednak niewielu dłużników zna powyższe terminy. Co więcej, ich niewiedzę niekiedy wykorzystują nieuczciwe firmy windykacyjne, które chcą egzekwować należność mimo jej przedawnienia. Dlatego też warto być zorientowany w prawach, jakie przysługują osobom zadłużonym. Oczywiście niespłacanie zaciągniętych zobowiązań nie zasługuje na pochwałę. Jednak egzekwowanie należności, które uległy przedawnieniu, również zasługują na potępienie.

Będzie łatwiej uniknąć windykacji?

W związku z wykorzystywaniem przez firmy windykacyjne niewiedzy osób zadłużonych obecnie trwają pracę nad nowelizacją prawa dotyczącego zasad przeprowadzania windykacji. W planach jest m.in. skrócenie czasu, po jakim zadłużenia będą ulegać przedawnieniu (z aktualnych 10 do 6 lat). Sądy będą zobligowane do sprawdzenia, czy wnoszone zadłużenie nie uległo przedawnieniu. Ważną zmianą byłoby również wprowadzenie 7-dniowej karencji, po której upływie komornik otrzymywałby należność z rachunku bankowego dłużnika. Tygodniowa zwłoka miałaby umożliwić zadłużonemu wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jednak na chwilę obecną trwają prace nad powyższymi zmianami. Jeśli nawet wejdą one w życie, nie zwalniają one pożyczkobiorców od regulowania zaciągniętych zobowiązań.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments