1. MoneyStore.pl >
 2. Aktualności >
 3. Wyłudzenie pożyczki – co zrobić, gdy ktoś wyłudzi pożyczkę na nasze dane?

Wyłudzenie pożyczki – co zrobić, gdy ktoś wyłudzi pożyczkę na nasze dane?

Dowód osobisty

Niegdyś, gdy Internet nie pełnił jeszcze tak ważnej roli w codziennym życiu, wyłudzenie pożyczki na czyjeś dane było trudniejsze. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, udzielały wsparcia finansowego wyłącznie stacjonarnie w placówkach. Konieczne było okazanie dowodu osobistego oraz weryfikacja podpisu. Współcześnie większość pożyczek (a także kredytów) można zaciągnąć online. We wniosku pożyczkowym należy podać dane z dowodu osobistego. Co w sytuacji, gdy dowód został skradziony i ktoś dysponuje nim bezprawnie? Albo spisał dane z dokumentu? Czy możemy ustrzec się przed wyłudzeniem pożyczki na nasze dane? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Zginął mi dowód – co mam zrobić?

Gdy zorientujemy się, że zginął nam dowód osobisty, koniecznie powinniśmy:

 • niezwłocznie zgłosić kradzież dowodu osobistego na policję,
 • zgłosić utratę dowodu w urzędzie gminy,
 • zastrzec dokumenty w swoim banku.

W przypadku utraty dokumentów ważne jest szybkie działanie. Zastrzeżenie dowodu oraz zgłoszenie jego utraty na policji może zapobiec udzieleniu pożyczki osobie, która jest w posiadaniu naszych dokumentów.

Ktoś zaciągnął pożyczkę na mój skradziony dowód – jak zareagować?

Z reguły osoby, które są poszkodowane i padły ofiarą oszustów, dowiadują się o tym, że ktoś zaciągnął pożyczkę (lub kredyt) na ich dane, dopiero gdy otrzymują wezwanie do zapłaty. Jeżeli nasz dowód został skradziony, a my po czasie dowiedzieliśmy się, że doszło do wyłudzenia pożyczki na nasze dane, powinniśmy:

 • Natychmiast zgłosić się na policję oraz zawiadomić prokuraturę o popełnieniu oszustwa kredytowego. Gdy wcześniej zgłoszona została kradzież dokumentów na policji, należy dołączyć stosowne potwierdzenie. Dodatkowo do zawiadomienia można dodać kopię zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, które zostało wydane przez urząd gminy.
 • Napisać odwołanie do firmy pożyczkowej lub banku – instytucji należy wyjaśnić, że dowód został skradziony. W tym przypadku także zaleca się dołączenie zaświadczeń, które potwierdzą utratę dokumentu tożsamości. Konieczne jest wykazanie, że przelew weryfikacyjny nie został wykonany z naszego konta bankowego oraz że środki z pożyczki nie trafiły na nasz rachunek. Nawet gdy pożyczkodawca nie odstąpi od umowy, będziemy mieli potwierdzenie w przypadku postępowania sądowego.

Należy podjąć szybkie działania – zanim firma pożyczkowa lub bank rozpocznie działania komornicze. Jeżeli komornik bezprawnie zajmie nasz majątek, mamy prawo do złożenia stosownej skargi. Jak to zrobić?

 • Skontaktować się z komornikiem – należy przedstawić mu dokumenty potwierdzające, że nasz dowód tożsamości został skradziony i mogło dojść do wyłudzenia zobowiązania na nasze dane.
 • Komornik może przychylić się do naszej skargi, ale nie musi. W takim wypadku pozostaje nam złożenie zażalenia do sądu rejonowego.

Ktoś zaciągnął pożyczkę na podrobiony na moje dane dowód – co zrobić?  

Podrobienie dowodu osobistego nie jest tożsame z jego kradzieżą. Może okazać się, że ktoś dysponuje kserokopią/skanem naszego dokumentu lub spisał z niego dane i wyrobił podrobiony dokument. Z tego też względu nie wolno nikomu przesyłać skanów lub zdjęć dowodu osobistego, ani też pozwalać na jego kserowanie w miejscach nieuprawionych.

Jeżeli okaże się, że ktoś podrobił nasz dowód i wziął pożyczkę na nasze dane, a my nie zgłosiliśmy wcześniej kradzieży dokumentu, powinniśmy podjąć następujące kroki:

 • napisać odwołanie do firmy pożyczkowej,
 • wystąpić na drogę sądową.

Konieczne jest jednak dopełnienie kilku formalności. Mowa o:

 • w przypadku zaciągnięcia zobowiązania w stacjonarnym oddziale: wystosowaniu prośby do pożyczkodawcy o okazanie umowy pożyczki – wówczas we współpracy z grafologiem można dowieść, że podpis na umowie nie należy do nas,
 • wykazaniu, że nie dokonaliśmy przelewu weryfikacyjnego oraz że pieniądze z pożyczki nie trafiły na nasze konto – w niektórych sytuacjach może okazać się, że złodziej otworzył na nasze dane również rachunek bankowy,
 • złożeniu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa do prokuratury – istnieje pewne prawdopodobieństwo, że uda się znaleźć osobę, która wyłudziła zobowiązanie na nasze dane.

Jak uchronić się przed wyłudzeniem pożyczki na nasze dane?

Podstawowymi sposobami ochrony przed wyłudzeniem pożyczki na nasze dane jest:

 • pilnowanie dokumentów,
 • niewysyłanie skanów, zdjęć lub kserokopii dokumentu tożsamości osobom trzecim,
 • szybkie reagowanie w przypadku kradzieży dokumentów – zgłoszenie sprawy na policję, do urzędu gminy oraz do swojego banku.

Pomóc w wyłudzeniu pożyczki może także korzystanie z popularnych alertów BIK-u. Konieczne jest założenie konta na stronie Biura Informacji Kredytowej oraz aktywowanie alertów (same alerty to koszt 24 złote na rok). Wówczas podczas każdego wnioskowania o pożyczkę lub kredyt otrzymamy powiadomienie SMS. We wiadomości zawarte będą informacje m.in. o tym, w jakim banku lub firmie pożyczkowej ktoś złożył wniosek. W takiej sytuacji można natychmiast skontaktować się z infolinią danej instytucji i uniemożliwić przelanie środków na konto oszusta.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments