1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Zobowiązanie naturalne – co to jest?

Zobowiązanie naturalne – co to jest?

Zobowiązanie naturalne – co to jest?

Dług sam w sobie nie znika, tak samo, jak i negatywne wpisy w historii kredytowej. Gdy zobowiązanie nie zostaje uregulowane, wraz z upływem czasu dług może zamienić się z zobowiązania prawnego na zobowiązanie naturalne. Czym właściwie jest zobowiązanie naturalne i co dla dłużników ono oznacza?

Przedawnienie długu wyznacza termin, w jakim wierzyciel (np. firma pożyczkowa) ma prawo do prawnego żądania spełniania świadczenia od swojego dłużnika, czyli do egzekwowania należności. Z drugiej zaś strony dłużnik jako osoba, która zaciągnęła pożyczkę po upływie terminu jej spłaty, nie musi udowadniać, że w przyszłości spłaci swoje zobowiązanie, a tym samym nie ma obowiązku jego uregulowania.

Jak już zostało wspomniane, gdy upłynie termin spłaty długu, przechodzi on z zobowiązania prawnego w zobowiązanie naturalne. Od tej pory wierzyciel jako pożyczkodawca nie może już korzystać z pomocy innych instytucji (np. komornik, sądy) w celu odzyskania należności. Niemniej jednak może uciec się do innej drogi, aby wyegzekwować uregulowanie długu. Pomimo tego, że dłużnik nie musi już regulować zobowiązania, opcja, z której może skorzystać wierzyciel, wcale nie musi okazać się dla niego korzystniejsza. Dlaczego?

Jakie są warunki wypełnienia zobowiązania naturalnego?

Zarzut dotyczący przedawnienia nie jest rozpatrywany z urzędu, jednak może zostać podniesiony przez samego dłużnika. Przedawnienie pełni funkcję ochronną, pozwalając dłużnikowi uchylić się od obowiązku zadośćuczynienia żądań wierzyciela. Zarzut może zostać podniesiony na etapie przedsądowym (m.in. gdy dłużnik otrzyma od wierzyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty) oraz podczas postępowania sądowego. Według przepisów kodeksy cywilnego (art. 117) zarzut może być podniesiony aż do uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Co się stanie, jeżeli dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia?

Jeżeli dłużnik nie będzie pamiętał o możliwości podniesienia zarzutu, a zostanie wytoczona mu sprawa o spłatę zobowiązania, najprawdopodobniej to wierzyciel ją wygra. Może dojść do sytuacji, gdy dłużnik podniesienie zarzut, jednak sąd na podstawie zgromadzonych dowodów uzna, iż z premedytacją dążył on do przedawnienia i zobowiązanie naturalne nie będzie możliwe.

Oficjalne przedawnienie skutkuje tym, iż wierzyciel może jedynie polubownie domagać się zwrotu zadłużenia, lecz dłużnik nie ma obowiązku jego regulowania. Jednak zazwyczaj wiąże się to dla niego z przykrymi konsekwencjami. Jego dane trafiają do rejestrów dłużników, skutecznie uniemożliwiając zaciągnięcie kolejnej pożyczki. Co więcej, dług może zostać sprzedany do firmy windykacyjnej.

Zobowiązanie naturalne – kiedy więc mamy z nim do czynienia?

Długość okresu przedawnienia określane jest na mocy przepisów polskiego prawa. W większości sytuacji jest to 10 lat, chociaż jak od każdej reguły, również i tu występują wyjątki. Zobowiązania prawne w stosunku do wielu instytucji mogą przekształcić się w zobowiązania naturalne po różnym okresie. Dla przykładu w przypadku ZUS-u jest to 10 lat, w kwestiach dotyczących podatków od 3 do 5 lat, przy pożyczkach i kredytach zaś 3 lata.

Brak regulacji zaległości niestety negatywnie wpływa na historię kredytową dłużnika. Wiele osób cieszy się, że nie musi spłacać swojego zobowiązania, jednak w przyszłości, gdy będą chcieli zaciągnąć kredyt na budowę domu czy zakup nowego samochodu, mogą pojawić się z tego tytułu problemy.

Czym charakteryzuje się zobowiązanie naturalne?

Główną cechą charakterystyczną zobowiązania naturalnego jest to, iż dług jest niezaskarżalny. Wobec tego:

  • dłużnik może jedynie dobrowolnie spłacić zobowiązanie, nie ciąży na nim żaden przymus państwowy (ochrona dłużnika),
  • gdy dłużnik dobrowolnie wykonana zobowiązanie, nie ma później możliwości żądania zwrotu świadczenia (ochrona wierzyciela).

Podsumowanie: czy zobowiązanie naturalne trzeba spłacić?

Zgodnie z powyższymi informacjami nie ma obowiązku spłaty zobowiązania naturalnego. Jednak według ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz etyki każdy dług należy uregulować. Tak jak już zostało wspomniane, niespłacone zobowiązanie zostanie wpisane do rejestrów dłużników.

Dług nigdy nie zniknie, nawet jeżeli będzie miało miejsce przedawnienie. Negatywne wpisy w historii kredytowej w BIK-u pozostaną tak długo, jak długo zobowiązanie nie zostanie spłacone. W większości przypadków oznacza to, że dłużnik musi pożegnać się z możliwością zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz zakupów na raty.

Warto pamiętać, iż istnieją sytuacje, w których przedawnienie może zostać przerwane. Jeżeli tylko dłużnik uzna dług przez ugodę, zadeklaruje chęć spłaty zobowiązania, rozpocznie negocjacje z przedstawicielem firmy windykacyjnej lub wpłaci, chociażby niewielką kwotę na poczet zobowiązania – przedawnienie zostanie przerwane. Wówczas to dług ponownie będzie wymagalny.

Jak uniknąć problemów ze spłatą pożyczki?

Uniknięcie problemów ze spłatą pożyczki jest jak najbardziej możliwe. Wystarczy korzystać z usług sprawdzonych firm pożyczkowych, o których informacje i opinie można znaleźć w zasobach Internetu. Pomocny w doborze odpowiedniej oferty jest ranking pożyczek online. Dzięki kalkulatorom pożyczek na stronach potencjalnych pożyczkodawców możemy mieć dokładny podgląd na wysokość raty, termin spłaty oraz koszty danej pożyczki.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments